Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1899: Amerikansk riksstell

P. P. Iverslie

Det Norske Samlaget, Kristiania 1899

Av i alt 255 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
660127aagrip40
660105atterbøta1
660079chauncey2
660071czaren46
660067demokratarne18
660080depeu2
660074einstyre3
660063etterhaldne1
660083frygder2
660057føderalistarne1
660087gledjar1
660100innmota1
660075klagesukk1
660093konfessionen1
660059landsfylke1
660123langskjeggingar1
660076langskjeggja2
660099makksmoge1
660110merkesakerne1
660117motsida1
660096odelsborne4
660086pengemennerne19
660089populistarne2
660106præsidentvale1
660101raav2
660113rikfolke1
660112riksbankstell1
660094riksspursmaal7
660118samanhauging1
660072sambandsskipnad1
660060sambandsstyre2
660055samraading2
660062samraadingarne1
660125samriksmenner1
660111samstyrefylkingen1
660056samstyrevegen1
660107samstøe1
660104slavebruke2
660114smaakaarsfolk4
660058smaarike20
660073stramaste1
660091styringsfylkingarne1
660108sørfylkingen1
660119tilraadt36
660092trudomsspursmaal9
660095ukrenkjande7
660078ulukkespaamann1
660122utmynne2
660069vedskautar1
660120verdmaale1