Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1898: Drag or skulesoga

Ivar Kleiven

Det Norske Samlaget, Kristiania 1898

Av i alt 796 ordformer var 141 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
657094aandsdaning8
657117aavelta1
657086atterløysingi1
657058avhenda138
656982avivar2
657057barneleikor2
657050bljugslege1
657090brennevinskjelen3
657091brennevinstunna1
656991brokemne1
657122eldsjæl3
657003ertri4
657065etteraat16
657110etterliggjande8
657019fantestrek3
657016fjellvatnom15
657040foreldrom41
657010forløda1
657109forstandsøvelser1
656984fraktura8
657102fsom1
657031fullhavi1
657119fôrtel1
656998gardmansborn1
657015gardmansgutar1
657073gjenløst6
657079godvore3
657068godvoren4
657013guteskarven1
657092heidmarkingom1
657049heimealne2
657007hermor2
657115hovudkyrkjorne1
657039hugnadsamaste2
657044hugsjuke9
657004hukla1
657043hustrege1
657099inntrykki2
657001klurne6
657054kluvar1
657042kløkken1
656989kornpunde1
657105krinsarne9
657118laargard4
657100landsskularne5
657051leifisk1
656995lerkjut1
657097lukkelegt51
656999lummorne8
657082lærarom13
657088lærdomsgufsen1
657032læregutom2
657045lærestive1
657096manndomsaar5
657087merglause2
657076nyttaars1
657080opfindsom3
657006ordhittug5
657038ottdalshovda1
657002peiken1
657037pillarguri1
657028pillarviken38
657036pillarviki1
657064postil17
657046radført1
657120reknebøkerne1
657023romsdalsnese17
657017romsdølen5
657077sellsverke6
657116seminarii1
657072skjøtter4
656992skjøytte15
657070skotsmaale7
657059skrivekunsti11
656994skrynkjevaksen1
656996skulegutom3
657107skulehaldspligtige1
657113skulekommission15
657101skulekommissionen13
657111skulekunnskaparne1
656993skuleløni5
657063skulemeistaremne1
657026skulemeistarom3
657061skulemeistarprøva1
657020skulemeistarstil1
657014skulemeistaryrke1
657098skuleposten15
656983skuleyrke4
657022slaastkjemporne1
657053smaabornom1
656990snjosjokkvadmaale1
657069snøggvint1
657048stemnevitne5
657052stemningsvika1
657024striktug1
657055styggesnakk4
657067stødstaur1
657084sumarshalvaare1
657008sumrarne10
657034tankom8
657005tannhalde2
657075tenesti7
657066tilsagd14
657012tobakalni1
657009tobaklaus1
657011tobaknaudi1
657056uaare17
657071ugudelig7
657106umgangskrins1
657104umgangskrinsar1
657089umgangsliv10
657095umgangslive15
657108umgangsskularne2
657027umstødor1
657030umstødorne1
657047uppistogo3
657121upplysningsvener1
657078upplæringsmaaten4
657018uppnamn1
657035utmaksla1
657114valmennerne12
656987vangjilom1
656997veamark1
657081visitatser1
657093vyrkt14
657085yverhøyra1
657083yverhøyringarne3
657074yverstadi3