Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1898: Idtrott

Gunnar Mandt

Det Norske Samlaget, Kristiania 1898

Av i alt 272 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
656942aalmennfolkelege1
656932aandskraftig1
656946atterslage5
656951bergkliving2
656970blautskapen3
656931bokyrke1
656935daadkraftige1
656966dansehugen2
656929dvaletilstande1
656938englendaren3
656954etterleivor9
656968feltøvingi6
656920gagnsverk14
656933heilvakse10
656967hermansliv1
656940idtrotsøvingar1
656918idtrott32
656924idtrotten10
656955idtrotter3
656919kulturvokstren6
656943landsgrensorne1
656952langsamleg15
656923leikestemni1
656927levedugande1
656922læremeistarane1
656959mannelikningarne1
656944modesak3
656945modesykja2
656962morgedølerne1
656957naaslege1
656928njotesjuken2
656958pjuskute3
656960premielaup1
656964ranglehugen1
656930romrarane1
656953ryggjetak1
656934sagaliteraturen1
656936seigleik13
656948skeisor11
656956skilauping1
656941skjaag1
656947skynarmine1
656926stemni3
656925tidrekningi1
656969trænar2
656949tyngdelyfting1
656950tôgdraging1
656965udygdelive1
656939uppatttekne1
656921uppdraging23
656963øvingarne21