Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1898: Gift ja

Sigurd Nesse

Det Norske Samlaget, Kristiania 1898

Av i alt 1314 ordformer var 96 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
656100aalgraa1
656096amorspiler1
656087andlitsmaaling1
656146annekse12
656130aspektarne1
656137attergløymorne1
656167bareste2
656134bevinget1
656113bondekroppar1
656158boteraad8
656157brilla4
656093elskfulle2
656120folkesnakkets1
656152forteljameg1
656143friarstigen1
656103frimurarlaatten1
656109fruehattar1
656111frøkenhanskar1
656084frøkeni16
656107gardmansdotter1
656112gjentehender1
656150gjøne6
656092grannekrinsarne1
656164graveren6
656161grensestriki1
656088haarsmurning1
656140halvsliti1
656173handarbaken1
656091hviskar1
656169jemein1
656099kalosjerne1
656133kinnerne22
656110kjeringhovud1
656124kjærlihedens1
656168kjærre6
656126klokkarfolki1
656142klæplagge2
656141knesboti1
656138knisingi1
656147kokeomnen17
656119kuskesædet1
656175kveldssoli6
656102kvendelaatten1
656123kvælet1
656094kyrkjekoven1
656121landhandler16
656080langrøen1
656162lappeskræddar1
656101leirsupa6
656090lekar3
656116liedan1
656104lukkesmilen3
656139læjingi1
656128manslege2
656127missjonsmøti1
656115mistroisk4
656170mørkegraa1
656082nerveslitne4
656176ooo20
656122ophøie3
656114optagen2
656154overkvendeleg1
656153overmenneskjeleg1
656160protektoren1
656166rigti8
656172rumstera2
656095sakristie1
656149sidensvans5
656136sidensvansen16
656118sjangre26
656129sjumilsstyvlarne1
656155sjælsstyrke2
656106sjølvt2
656174sokketraaden1
656144stasnedst1
656117stiftskapellanen4
656086storfrua2
656097sturtregna2
656083traaskap13
656081ubeinslegt1
656135utanpaaklædi3
656098utanpaaskone1
656085utnamne3
656145utsokni3
656156uvilja10
656148veninnor2