Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1898: Or fyrste Mose-boki

I. Belsheim

Det Norske Samlaget, Kristiania 1898

Av i alt 1751 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
655829bakarom5
655837bakarverk1
655880beersaba2
655845braddi3
655816drøymemeisteren1
655835fangehole3
655824fangehuse10
655847femtedeildi1
655854fruktrik1
655825fyrestandaren6
655870fyrstefødsel1
655838fødesdagen3
655878førsledyri1
655817gjot1
655877gosens6
655850gullkjæda1
655884haade8
655815hebrons1
655869hebræarom1
655875hevfunne1
655827hovmennerne2
655856hungersaar1
655812kapitle16
655832konglarne1
655836kveitebraud8
655818ladanum2
655887liveaars1
655885livnadsaars1
655844livvaki1
655866løynrome1
655865middagsmaaltidi1
655821midianitarne1
655820midianitiske1
655855naudardoms1
655862neter34
655860pengepungarne1
655859reidelege10
655873sekkjen41
655814silpa1
655813sjauttan2
655828skjenkjarom6
655882sonardøtrar1
655851stasvogn6
655872sylvbikaren1
655839tenerar2
655886utlendingskaps2
655830vakting10
655831vintree1
655881vognom3
655864yverfalla9
655852yvermengd5
655868ægyptararne2
655823ægyptarens2
655857ægyptarfolke7
655819ægyptarland24
655846ægyptarlande1
655867ægyptarom2