Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1897: Noko um steinregn

R. Flo

Det Norske Samlaget, Kristiania 1897

Av i alt 181 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
654527aalmenningsordbok1
654524aastaden5
654513avdømt5
654517chladni1
654515faahøve2
654518fraasegnerne9
654509heimsrømdi2
654508himmelklotar7
654506himmelsteinar3
654526konyahena1
654523laigle1
654505meteorsteinar1
654520pictet1
654521skrynjor14
654511smaaklotarne1
654519steinfall2
654514steinfalli1
654503steinregn7
654522steinskuri1
654510storklotarne1
654528storsyn2
654516surtoet1
654512uppheta4
654504vitskapssoga1