Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1897: Vaare byar og deira folkesetnad

H. E. Berner.

Det Norske Samlaget, Kristiania 1897

Av i alt 1155 ordformer var 238 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
654206aalmenningsskular1
654161aandsevnor3
654149aandsog3
654126aarsinntekt6
654112aasæte1
654242aatsemjing1
654173arbeidarmugar1
654177arbeidsherre35
654132arbeidsmannens6
654064armodsmuge2
654221atterida1
654163atterreisningsarbeid2
654095australneger2
654113avfolkingi2
654065avnorskast1
654227avstyggja3
654238betinges4
654240bogsprogets3
654189bondearv1
654201bondebarnet3
654194bondebygderne1
654164bondekraft6
654204bondemaalet33
654179bondestraumen2
654087braastanset2
654030brigadelækjar3
654217bygatorne1
654241bygdemaalenes1
654098bygrensorne1
654156danskemaalet11
654222dauvatn5
654170driftsverk1
654041drjugast1
654078dødsfalli3
654146egteskapi1
654168eignader1
654118eineraadande2
654140embætsmansstyrde1
654148embætsvegen3
654176fabrikkerne9
654253fedralandsk2
654247fjeldsjøer1
654047fjordungskiftet1
654028flytjar1
654190folkearven1
654107folkegranskaren1
654264folkerang1
654119folkeskreii1
654085folketeljingsstell1
654122formuesforhold9
654219fornorskingi10
654249fornorskningens1
654207fornorskningsarbeidet5
654191fornorskningsskifte2
654235fornorskningsstræv2
654255fornorskningsverk1
654248foryngelsens1
654211framandmaalet5
654233framandstyret3
654228framføringi9
654048framskotet14
654145fredestader1
654092frelsesheren1
654200friraadigt5
654073fødslerne2
654117gardbrukarfolk1
654102gateveitar1
654198greiskap1
654230grødegrunnen1
654133handverkarens1
654195handverksfolket1
654130handverkslæra1
654042hedemarkske1
654243hegningi1
654265heiderssætet2
654100heimbygder5
654109heimegrendi15
654081helserøkt2
654174hopast1
654111husmansfolk1
654131husmanshytta1
654115husmennerne35
654139høgskulelærde2
654138høgskulevegen1
654060indbyggerne3
654262innflutningar1
654027innflytjarar23
654257innflytjaren1
654054innflytjarfolket6
654127inntektslikningarne1
654123inntektsstig1
654224jordeferd9
654032jærbuarne1
654183kamratar1
654050kipna11
654091kjempeby2
654142kjøpmansbuder1
654150kropsstyrken6
654188kulturmission2
654147laddevinsbuderne1
654088landevidderne1
654029landsfylki2
654035landsfødde1
654103landviste1
654031langskallingar2
654175leigehusi2
654185lettekonnet1
654093livskjeldor1
654196livsrøter2
654208lovmaal7
654236maalklyfti1
654250maalreisningi7
654106maatet4
654172mannamugar1
654049mansalder25
654094mansaldrar13
654171maurtuvor2
654214medljodi2
654136millomstandet1
654059millomstationer1
654205mindremansmaal1
654153morsmaals2
654215munnn1
654220mynstermannen3
654181mætnad2
654141namntavlorne1
654129nisteknyte1
654045nordbanen23
654256nordmans6
654162norke44
654261norrønamaalet5
654144odelsgardar2
654216ordleiing5
654083ovflaum3
654155retslivet1
654209retssalen15
654223rettesnori4
654202rettleiingi3
654169rikmansadelen1
654034romsdalske7
654244rotfesting1
654089rudningsmenner8
654180samfundssynet3
654263samfundsvokstren4
654246samvaksen3
654245sedskapsliv1
654218serhøve18
654184sjølvstelt1
654124skattelikningarne1
654166skattelikningi13
654165skiresaald2
654108skiresaaldet2
654182skireverk2
654159skredsvik6
654252skulelærdomen5
654237skynjug1
654229skynlaus5
654135sonarsøner6
654137sonarsønerne3
654143statskalenderen8
654096steinrusterne1
654212sterktruande9
654125stigingi1
654077storbyarne21
654260storsynte7
654199styrelse30
654036sugerøter2
654239talesprogs3
654210tenestviljuge2
654234tilstøra1
654066tjodskap6
654187tjodskapsvegen1
654231trifarga95
654075tusundet13
654134umbodsmannens1
654225umkvædet21
654167umskiftet43
654232undermaalsfolk1
654040uppgifter16
654069uppgifterne2
654128upplandi55
654203upplysningsarbeidet19
654251upplysningsspursmaal1
654152urbi3
654197utheimen9
654120utvandringsstraumen4
654114vaahøvt3
654259vanskarne41
654158verkerømdi1
654116vevgogner1
654121vinneføre1
654160vokstervidd1
654258yvergangarne1
654254ættkrav1