Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1897: Den miskunsame samaritanen

Anders Hovden

Det Norske Samlaget, Kristiania 1897

Av i alt 334 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
652401anvint48
652409blodsveitten6
652419erender6
652400farisæarne23
652411flengjingi1
652406gogen2
652399gudfrygtig18
652418heiendomen5
652417heienske5
652407heining7
652402hovuduppgaava9
652416kja2
652410klungrekruna5
652422kristendoms11
652427kóstar1
652421lasaruser5
652404lækpreikar22
652430misfarande5
652396miskunsame7
652415naglarne8
652412narrekaapa6
652414piskeslagi10
652403røvararne38
652424samfundsskade5
652429spitelske51
652425svørta13
652426svørtekóst1
652398trudomslivet11
652408winkelrid5