Norsk Ordbok 2014 layout  

2.Pet 1921: Peters brev

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 404 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
630177beorssons1
630181daaverande2
630184drygjing11
630176forbanningsborn1
630165fraahaldet1
630185himmelklotarne10
630180kjøtslyster1
630175kræser1
630183langdrygjen1
630178mannemæle1
630166mannevilje2
630167ranglæror1
630168sanningsvegen3
630174skamflekkjer2
630164skynsemdi2
630186uppløyste25
630173utskjemmor1
630179uvitingskap13
630172vaagehalsar1
630182vatsflaumen3
630169yrkjelaus9