Norsk Ordbok 2014 layout  

Heb 1921: Brevet til hebæarane

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 1638 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
630104aarlegaars3
630085abrabams1
630076argingsstaden2
630102avbilæte1
630070avbilætet1
630101avbilæti1
630089borgsmann2
630075dilik7
630122egtesengi1
630084ervingarne14
630109fiendeherar1
630077freistingsdagen1
630097fullkomnare6
630090fyrebilætet13
630112geitskinn2
630110gjenomsaga1
630106gruvelegt9
630092gullkrukka1
630072herlegare18
630115hudflengjer1
630119høgtidstemna1
630113jordklufter1
630087kjøtlegt1
630083krossfester14
630078kviledagshelg2
630080larne2
630116lausingar1
630081linnhjarta1
630094misferderne1
630099næstan18
630103ofrande8
630125paaminningsordet1
630123pengehug1
630096rettarboti3
630107samlidande1
630105sannferdelegt2
630111sauskinn12
630098skarlakraud1
630108sverds1
630073tildeiling1
630117tuktarar1
630095tvættingar1
630088uforgjengelegt3
630082uppnyast1
630086upprunnen3
630121uruggelegt1
630100utrenning2
630114vanmæt1