Norsk Ordbok 2014 layout  

Filemon 1921: Paulus' brev til Filemon

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 199 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
630068apfia1
630069medbror1