Norsk Ordbok 2014 layout  

1.Tim 1921: Paulus' brev til Timoteus

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 672 ordformer var 35 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
630010baktalande4
630002barneign2
630005drikkekjær5
629990egtefødde11
629991fadermordarar2
630025falskeleg3
630001flettingar2
629998forbøner1
630016fyrelesnaden1
630018gjestmilda17
630020godtykkje2
630012gudlegdomen5
629996heilsame6
629997hymenæus2
630015kjerringslege1
630013klaarleg6
629993manndraaparar2
629995meineidarar3
629994menneskjerøvarar1
629992modermordarar1
630021ordkivsmaal1
630014paabyd3
630022pengehugen1
630007pengekjær5
630006stridsam8
629999takksegjingar1
630003tilsynsembætte1
630009tvitunga3
630023uflekka4
630017vanskøyt1
630024velgjerdsame6
630019yrkjelause3
630000yverraadande1
630004ædrueleg2
630011ædruelege1