Norsk Ordbok 2014 layout  

Ef 1921: Paulus' brev til efesarane

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 874 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
629915aandeher1
629920aarvakne1
629907aldersmaalet1
629914augnetenesta2
629895barnekaar1
629898eigedomsfolks1
629910formyrkte1
629905herredømi1
629916himmelrømdi23
629908illraader4
629899openberrings1
629903profetgrunnvollen1
629909samanfest2
629902skilveggen3
629901tidarfaret1
629904tidebolkar2
629906tilbudde4
629918truskjolden1
629911ureinskaps1
629912utløysingsdagen2
629913vatsbadet1
629900yvervættes3