Norsk Ordbok 2014 layout  

Rom 1921: Paulus' brev til romarane

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 2511 ordformer var 125 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
629741amplias1
629739andronikus1
629749asynkritus1
629656avgudstempel2
629715avhoggen41
629695barnekaaret2
629680bokstavens1
629705bøyrde2
629708dauvskapsaand1
629689døyder9
629738epænetus1
629753filologus1
629750flegon1
629642forgjengelegt2
629716forherding2
629673fridøming2
629646fulkynde2
629686fullnøgt2
629734fylgjeskap2
629672fyrebilæte10
629736føbe77
629733gjenomferdi2
629665gjerningslovi1
629735godvild2
629648gudhata1
629651hardlynde3
629710heidningapostel1
629693herleggjorde2
629752hermas1
629744herodion1
629658hjarteumskjering1
629639hyggjast2
629729hædingar3
629706høyringi1
629727iklæd5
629732illyria6
629712innpota12
629740junias1
629709kapphug3
629687kjøtsens5
629697klædeløysa1
629704krisus6
629643krjupdyr15
629721kvarannans2
629761kvartus2
629694lidingarne9
629719likamarne1
629663lovgjerningar8
629655lovgjerningi1
629685lovkravet26
629700lovnadsord3
629676lydnaden15
629688lydugt4
629679lærdomsform1
629692medervingar5
629654menneskjesjæl22
629660menneskjevis4
629667misgjerderne4
629702miskunnskjeraldi1
629707motstridigt1
629641myrktest3
629722naadegaavor6
629718naadegaavorne1
629664naadestol1
629754nereus2
629731offerprest3
629711oljekvist1
629755olympas1
629714ovmodast2
629723paaminningi7
629699pakterne2
629751patrobas1
629748persis50
629737priska3
629760rekneskapsføraren48
629730rotrenning3
629726rædast5
629713samhavande3
629724samlyndte5
629698samættingarne3
629636sannsynt1
629758skyldingarne18
629757sosipater1
629742stakys1
629649storordige4
629725styremagter23
629756støytarne2
629703støytesteinen6
629669sælkingi1
629759tertius2
629747tryfosa1
629746tryfæna1
629662tungorne6
629638uavlatande13
629652ubotferdige1
629661udugande28
629653uforgjengelegdom6
629675ulydnaden1
629720umlagast3
629657umskjering14
629670umskjeringsteiknet1
629650uppfinnsame6
629678upplivna1
629640urettferdi5
629696usegjelege3
629717utveljingi1
629728vanstyrken1
629659vareign6
629701verkaren1
629644villferd10
629645vinnesykja9
629668yverbreidde1
629647øyretutarar1