Norsk Ordbok 2014 layout  

Salm 1921: Salmarne.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 14708 ordformer var 348 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
621481aaminnt1
621648aargangs1
621585ahimeleks1
621739alef2
621665andepust24
621560andlits3
621644arvs2
621482atterløysar2
621471avleivor2
621463avvikne3
621455banevaapn1
621734barnemor4
621710basunklang1
621576basunljod2
621518beisl10
621679berekorgi1
621738bior3
621450blodgiruge10
621535blomeskrud1
621745bodords1
621487bogestrengjer1
621723brotsveg1
621670bruresong1
621523brødbite2
621770bundelbindaren1
621595burtrennande1
621698burtskræmde1
621451burtvisna1
621615bylgjeduren1
621618bønerøyst4
621601bønhøyr2
621483bønhøyre2
621600bøt10
621743dalet1
621647drakarne1
621635drikkarane6
621681dustkvervel1
621622duvevengjer2
621639dypterne7
621599edomitar1
621764einebuska2
621662elds4
621581fagerleiks1
621565fagnads3
621765fangarsnara1
621684fangeskap13
621674fangu1
621569farshus1
621469farvegar5
621580fedreætt1
621509festningsberg1
621567filsbeinhaller1
621641fjelltopparne13
621666flugesvermar2
621577folkedrottarne1
621629folkekalvarne1
621638forfylg1
621697forgjengest3
621771forlatingi1
621787forskræmt11
621767fruktrikt2
621724fruktsamt1
621699fuglefangaren24
621678fullmaane10
621718fyrstefødt2
621741gimel1
621456gittit3
621492gjenombora2
621571gjenomvoven1
621619gledast16
621687gløymelandet1
621696groande9
621472grunavollarne1
621543grunding9
621694grusdungar1
621690gudesøner1
621623gullglima1
621774gøymslor3
621643halsprydnad1
621578harpeljod2
621627harpespelarar3
621777harporne2
621474hatarar4
621727hatfulle2
621572havbaarorne1
621703havbroti1
621522heidningefolks1
621772heimetjeld1
621537heimevakse6
621462heimsøk1
621457hemngiruge3
621704hemns2
621557hermonhøgderne1
621447herremennerne23
621459higgajon1
621664himmelkorn1
621663himmelportarne1
621729hjarteskræmd1
621542hjartestynjing1
621624hovudkruna1
621785hovudsalve1
621486hugnar1
621530hugnast6
621493hundevald1
621534hungers6
621501husvist8
621791hyrnestolpar4
621562hædaren1
621505høgkor1
621525høgmodast4
621655høgrar1
621762høgtidsferderne16
621526høler23
621529illgjerningsmennerne3
621460illhugast4
621583isop6
621594jakslarne2
621722jarnbommar1
621448jarnstav4
621556jordanlandet1
621750kaf5
621668khams4
621680kisons1
621766kjempehand7
621597klungerriset1
621759kof1
621568kongsdøtter3
621721koparportar1
621479kostelegare3
621470kringgjeng1
621737kringrenner1
621714kryner3
621660kvervelstormen1
621672lambsauerne1
621752lamed1
621669landmerke4
621685leannot1
621751lerflaska1
621498livdagar3
621592ljugarane3
621763ljugarlippa1
621584lovbrjotarar2
621545lovebreidd1
621712lovsalme1
621610lovsyngjande2
621754lygnestig2
621744lygnevegen1
621650løyndekrokarne6
621614løyndelaget6
621692løynderaadet25
621478løynrom5
621612maalbundne6
621590maalløysa6
621604mannehjelp5
621608mannesøner1
621555manntrongen3
621566medbrør2
621533meinraad9
621731melkisedeks7
621753mem2
621607menneskjesøner2
621758menneskjevald1
621531middagsklaaren1
621465miktam6
621540minnesofferet2
621688miskunns8
621649mordfuse1
621554mordgiruge2
621504mordhug1
621573morgonlysingi3
621488morgonraudens1
621490morsbrjostet1
621591morsfang1
621475motgangs2
621546motten11
621781munnkaat1
621695naadegjerningar3
621587naudbeding3
621682naudstundar5
621726nedbøygde13
621605nedrapa1
621654nedrar7
621449nehilot1
621728okerkallen1
621768oljekvister1
621686ovdjup1
621633ovdjupe3
621549ovlaatne1
621536ovrikjen1
621691ovskræmeleg1
621702palmetreet2
621795pauka1
621519pinor5
621616plogforer2
621769pløgjarar1
621760resch13
621561rettarlaus1
621499rettarlaust1
621740rettferdsdomar1
621755rettferdslover1
621757rettferdsord1
621620rikelegt6
621497rikmenner9
621510romlendt1
621725saltheid1
621719samam1
621541samanbøygd1
621756samek1
621646samlingshus19
621606samraader5
621582sannig1
621671sauegrindarne1
621484sigermerket2
621625sigersferd9
621626sigersferdi1
621453siggajon1
621673sjufald1
621513skamdjervt3
621502skamgjerd1
621452skjelvrædd1
621551skjemnast1
621773skogbygdi4
621564skrivars1
621788skræm15
621700skræmsl1
621652skrøytarane1
621705skrøyter16
621711skystolpe4
621563slagtesauer2
621503slettlende2
621476smaaminking1
621491smolte8
621544snargjengd4
621786snarorne1
621508snøyder8
621661soans2
621713solstukke1
621588sorgfyllte2
621716steinbukkarne1
621720stilltest3
621659stormodet3
621628stuteflokken1
621495stygst1
621602sukkotdalen2
621516sumarturken3
621778summarne6
621511sundbrotnande1
621742sunderknasa1
621611sverdmagt1
621524svikande1
621621sylvlagde2
621630sylvstykke2
621548søkkjedya1
621675taarebrød1
621683taaredalen5
621637takksegjing6
621593tauvrekallen1
621761tav5
621467tilfallen1
621464tilhygge2
621466tilmælte7
621515tilreknar4
621520tistrengja1
621715tjeldduk1
621539trengsels1
621677trugsl1
621500trurøkna1
621676trættemaal1
621706trøystarord7
621547tynande10
621733ufruktsame1
621596ufullborne2
621506ugjerningsmenner3
621550umspent1
621689undergjerning9
621746uppfyll4
621485uppfylle5
621521upplagshus27
621634upptærde2
621792uransakleg1
621589utdregne3
621579utløysingi8
621709utsaatt5
621514uvyrdnad1
621603vaskarfat2
621473vatnom12
621558vatsflod2
621636vatsflodi1
621517vatsfløde5
621747vav6
621609vegtskaali11
621730veldes8
621552vesallmann2
621507villukse1
621598vitnemaalslilja1
621532vreidast3
621732vreidest2
621528vreidskast1
621780væpningsdagen1
621527yverflødande1
621461yvergjev5
621553yvergjeva10
621748zajin1
621586zifitarne1
621631ætiopia9
621645øydehus2
621574øydeleggjingar7