Norsk Ordbok 2014 layout  

Ga.VII 1922: Skriftir i samling. Jubilæumsutgaave band VII

Garborg, Arne

H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD), Oslo/Kristiania 1922

Av i alt 28759 ordformer var 4006 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
617104aabreddi3
617780aabrest1
616141aabrést1
617065aadnesson1
616147aair3
615686aaleite1
615839aalmenning22
618377aalvorsom2
617102aandslive17
618314aarbyte1
617336aarest1
616762aarmann5
616239aarstale23
615822aarstidir1
618321aarvissare1
616527aasbakken1
616764aasbjørn62
616502aasbròte1
616430aashøgdi1
616758aaslak3
616952aasland457
616956aaslandsfolke1
616955aaslandsmennane1
615404aasryggine1
615584aastoppar1
618647aatkjømt2
617072academicum1
615016acht3
618062actis36
615915affektasjon4
616794afrikanskt1
618842afsøgning1
618848afsøgningsredskaber1
616730agdir1
618281agre3
617495agronomane6
617888agronomdanskt1
616763agvaldsnes2
615826ajøs2
615424akselsterkt1
615096akvarie2
615352albertinesaki1
618399aldedrage1
616627allernaadigst9
614929allez6
615525allheimsbrand1
616716allsherjarthinge1
618895almanakka31
615815alnakke4
615583alnedjup1
615223alpenglühen1
618615alpir1
615809alradjupaste1
616339alrafyrste1
616039alraminst2
618891amerikabrevi3
618128amerikafararar2
618888amerikana3
618112amerikane1
617805amerikanskt11
615992ammersjøen1
615006amsterdambaaten1
615997andeks1
615369andgjengst1
617519andrelærar8
616441andriss10
616857ands3
617295angerstræv1
615144anmærkningsrubriken1
618331antagne2
615159antruffen1
615111antwerpenbilletten1
618810aodni1
614989apage3
616438aplahagen2
617407apostelbòd1
617818aposteltidi10
616219arabs2
618290arbeidsdrift3
617900arbeidslive1
618297arbeidslønine1
617026arbeidstuft1
615133arke2
618117arveindkaldelser2
618380asande4
616093askermann1
616361atterhand4
615800attkomi6
616277audheim3
615946augnakvarmane1
616581augnefest1
618328aukingi7
615179auma14
615636aumaferdi1
615604aumaferdine1
615605aumaganging1
616509aunahagen1
616514auni1
616507auno8
618788aurbane1
616541aurvegen1
616732austanfjells22
616294austanfyri2
614918austbana2
617553austerlandsk19
616091austlandsbustad1
617796austlandssvìp1
618272avgiftsfritt68
614940avisbuine1
614938avisgutane4
618238avkomin2
617765avkuva1
615542avlaate1
618507avleides8
617306avlyfte1
617693avskogast1
617660avskolla1
617581avslipte4
617481avsurna1
616855avvyrdt1
616907baadane1
615570baarebrak1
618422baaredragi1
616218baedeker6
615164bakanfraa7
615596bakingi4
615689bakkerése1
617987bakkut12
618345bakskòt1
618710banegarden6
615008banemennar1
618520banevogn1
618268bankvelde1
616878bardomen1
617662barkaape1
617220barkakjere1
615587barkostane1
615423barmbreidt2
617434barnaskap1
617126barndomsaari2
615392barndomsdraumar3
616588barndomslive1
617964barndomsmaale1
616183barnedraumane2
617223barnehugnad1
617413barnerædd1
616291barnesansar1
617504barnesjuke1
616290barnesjæli10
617138barnestræv1
615938barnesòd1
618150barnetid2
617412barnetruskyldig1
615777barnevogni1
618878barneøret1
616867barnfostrar2
618830befale14
616532behøva7
617011beinknok1
615646beinleid1
615648beinleidi10
615210bekkevollen1
615417bekkjedur1
616531beløba1
616322bennetter2
618616bergblaatt1
617583bergbròti1
617655bergdalar1
618662bergflata5
617599berghamaren6
616268bergheimen1
617593berghella1
616428berghelleren1
616694bergholo1
616684bergholu4
617642bergknaus24
616241bergknausom1
616199bergknée1
617607bergporten1
615405bergsidur1
617648bergskramle1
618658bergsletta1
618651bergtói1
617996bergveggine1
615793bersven1
617752bertuvune1
617054berulvsdtr1
616615betesda3
616963bethel4
617838betsaida14
617156bibelhistori1
616045bikkjebunden1
615535bikkjekvalpen2
614995billettglugg2
615002billettgluggen1
614996billettseljaren2
616640bilætprydde1
616645bispekyrkja1
616630bispestaden4
616279bjørkekrøkla1
615923bjørkine2
615258bjørneheimen1
615653bjørnehundar1
615656bjørnehunden1
615929bjørnemyrke1
615664bjørnevide1
616148blaablank1
618221blaablenkjing1
616388blaadagen2
616347blaadròplute1
615401blaagult2
617645blaaklædd5
615399blaakvasst1
615402blaakvitt10
615519blaalitir1
615989blaalyner1
616315blaalìt1
618654blaaningi2
618263blaastrheim1
615397blaasvartnar1
616975bladheim1
616691bladkjellaren8
615917bladlysine1
616674bladmannstid5
615840bladmat4
617438bladposten1
617426bladskifte1
615374bladstræve1
617956blandingsfolk4
618251bleikblank1
618184blekkhuse5
617145blekkhusi1
618467bliskra1
617298bljugskapen14
615527blodmyrk1
616574blodskifte2
616106blodsyg2
615425blomlause4
618650blomrik1
616648blomsterkvitt1
618723blyantsmerknad3
615856blæme3
617172blèda1
617437blès5
618486blìka1
618853blòdke1
615857blørur3
618596bodøy76
617573bogjo1
615942bohêmar3
615353bohêmen38
617548bokdame1
617844bokdansk2
617480boklaust1
618149bokmakarstand1
617373boksjuk1
617205bokskulen1
617925boksmitte1
617395boksogu1
616002boksorgir1
617930bokstræv1
616341bondebyrgskapen1
617365bondegardane15
618061bondejurist1
615730bondekjeringane1
615280bondeprestpartie1
617445bonderetten1
615362bonderoman1
618103bondestyre9
617546bondetruskyldig1
617791bordbu1
617723bordstol3
617946bordsveinar2
614934boulevarden9
618612braadukkande1
616607braafagert1
616297braake4
615107braakfri1
618892braakfritt1
615454braastup1
615895brandrop1
617289brandskildringar1
616635bredevandet1
616614breiavatne5
617847breidar17
615818breidbygdingar1
618578breidtind1
615400brennkvasst1
617909brennvatn1
617422brevskiftast2
614982bringeklembd3
618364bringesterke1
618430bringetyngd1
618072broderlandi9
615757brokeknéi1
618601brotsmannsheimen1
615675bruine1
618439bruksbygningar2
618104bruksskular1
616795brunblanke1
618371brìmhestar1
618764bròd1
616198bròtin3
618540bròtsjøarne1
615717brók1
616445brùk2
617217buje5
616329buknafjorden2
615185burtatæ2
615666burtblaasin1
618271burtbygsla2
618157burtfallne1
617632burtgløymt10
617509burtkastande2
618442burtmana1
617787burtplukka1
618274burtsett8
617794burtsùmla1
618459buskfuro1
618457buskfuru4
617215bustell5
617375byfarande1
617141byferdir1
615886byfrøknine1
616602byfyren1
618154bygdekjensla2
616484byggjefang22
617008byggjekunsten1
616444byggjemaaten24
614980byggmeistaren12
616181bygmeistaren9
616840bygmeistrane3
616489bygningsskikken8
615823byhast2
616102byheim1
614932byklokke1
616909bykvendi5
615729bykvinnfolk6
618564bymaale13
616827bymaali11
616910bymennane2
615721byraachef14
618137byrokratie1
616452byslag1
615977bysste2
616668bystykke1
616490bystykki1
618573byttest19
616848byvegen5
617571bìlæte1
6156111
616071bòdsende1
617840bønehusi1
616350bùj1
617955bútt1
616772chikago14
616791cirkuskjempe1
614923cocher1
615025comprend2
615083comptes1
615085comtes2
614994coté5
617951daapsklokka1
615814dagatale2
616690dagblade1
615985dagdriver3
615877daglegstogu1
618170dagmerkt1
617196dagom37
616769dagsyrkje1
615816dagville3
617246dalabue1
615884damevis1
618657damn16
615041dampfschiff1
616725danavelde1
615723dangel2
617146danskande5
618865danskaste1
618194danskemaale6
616806dansksuluskt1
617968dansksvenske1
618161dapp8
617290daudebòd1
617827daudedyrking1
616625daudfødde5
615602daudrand1
615394dauvbleikt1
615134departementsstil1
615538desemberskodda1
617308devlar13
615754didla1
615999diesenklostre1
616597diktarkransar1
617372diktbøkar5
617431diktdraumar1
615722dingel2
618379djupnine1
615954doktarar10
617242doktarhjelp1
617769doktorhattar1
616006doktrar5
617280domedagsdraumar1
615980doridam1
615979doridaram2
618682dormen9
616497dragfulle3
616926drammensbana19
615387draugeskrik1
615229draumfagert2
617597draumfin1
618838draumfrie1
618391draumheim2
616220draumheimane1
617272draumliv1
617257draumsogu1
618261draumstilt1
617254draumtulle1
616608draumvent1
617427draumvillt1
618309driftsmaatar8
617772drikkeskjeling2
618312drivst14
618162drjupe2
616960drykkjehus2
617817drìvne1
616333drìvsanden1
615440drøsekolle1
617264drøymetid1
617164drøymin1
615131dumbegraae2
615885dumpande13
618376dundere2
616705dunders12
616086dundre37
618432dundring11
616659dundringar1
615719dutten2
616284dvergstein1
616528dyffelsklædd1
615548dygdearme2
615547dygdesure2
616427dyrkningslande5
617944dänisch1
615050dørskilte1
615745døyba1
615805døypefunten1
618470døyving5
617152edemmerf1
616363efugl2
616722egdafylke1
616734egdir1
617510eigedomsverde2
616582eigjo9
616448eignir2
616088eimbaatsdekk2
616841eimbaatsfarar1
618686eimbaatsferdsle1
616862eimpipur1
616471einhøg1
615708einundfjell2
615202einundfjelle1
615412einundfossen1
615867eivindsson28
616108ekenæs2
617150ekki13
615629ekornhopp1
616706eksimoen1
615731ekspedit3
615978ekstram2
615325eldskine2
614936elvedrag3
615683elvegraaten1
615351embedsfortabelse1
617961embættsdanske1
617872embættslønine2
616374embættsmennar9
617363embættsmænnar1
617447embættsstyre2
618135embættsverke5
615907endan4
616686endelykten2
618886engelskhuga1
616372engelskmennar1
617774engelsmennar1
618811enna9
616522eplehuse1
616113erkner1
617439erveprinsen2
616679eskildsen1
617497etterfylgjarar20
617921etterløne1
614919ettermiddagssoli11
618624ettermidnatt3
617686etterplanting1
617542etterrekna1
617405etterskrivar1
615282europæar5
617151evah1
615231eventyrheimen6
615515eventyrprinsen3
615154exekution1
615780eìt1
615716faamin1
618831faareflokk2
617523faarefull2
618009faatale5
615486fangan14
615126fanteflott1
615363fantefri1
618140fantehus1
617718fantemoro1
616227fantesteig1
617432fantevisdom1
615095fantevorne1
615945fanur29
618209farafantar1
616216farafanten2
615529fargeeventyr2
618479farsarbeide1
617080farsnamne1
618357farsótt1
617545farvatne4
614947fastlande6
617448fastslegin1
615056fatikenkje1
615152fattigunderstøttelse4
618463faug1
618063faustumque2
615116fedraheimshybelen1
617147fedramaal3
615444feitne2
615593feitved5
617529felo6
617869femhundradaars1
616875femvendingsspél1
618434fennane1
615313fentur10
616593ferdakar3
618552ferdaklæde4
617115feskulen1
615367festarmaal13
615874festkrans1
616179festningsmurar8
615360fetischen2
617033fiffe6
615505filigranfint1
615426filigransarbeid17
615074fillebaaten1
615733filleboki1
616005fillegreidur1
615058fillejakka2
615619filtskor1
615469filtskorne2
615078finansdepartemente1
618625finmarksfjell1
615983finnedotteri1
618505finneferd4
618527finneferdi1
615189finnegamme1
618679finnehandel1
615614finnehund2
615652finnehundar1
618607finnelive1
615732finnemødrane1
618569finnetroll1
618659finnetrolli2
618675finnmarksfolke1
615626finnsko8
616842firehjuls11
617620firkløyvde1
618023fiskarfolk8
615275fiskegreidur3
615186fiskegryta7
618676fiskehjellane4
615442fiskelause2
615102fiskelive2
618025fiskemaatane2
615099fiskeslagi4
618592fisketadlaging1
616187fjedlo5
616720fjellbratte2
616125fjellbryne1
615254fjellbøndar1
618550fjelldraumar1
615819fjellmannskap1
615119fjellmannsverk1
617464fjellsokni1
615255fjellstogo1
615284fjellstutar1
617641fjellveggine1
615712fjellvinteren2
616719fjordsprengde1
616844fjordstrendar1
617131fjosmeistar1
615281fjosom1
617216fjosstell8
617007fjøline1
618081flaasut1
615382flaskegrønt1
618260flatlandsgardane1
618406flatrunde1
615508flatur9
615356fleirgifte7
617776flintepil1
618082flogsut1
615558flogur6
615984flotting1
616225fluguskreidir1
618462flògsand2
616402fløyelsfin1
618220fløyming1
615622fløytevaffel1
615200foldalsfjell1
617715folkedansane2
617832folkefrelsaren1
618327folkehjelpi7
617819folkekrave2
617274folkelive10
617949folkemengi1
618296folkenaud2
617829folkeprædikant1
617828folkeprædikantane1
616098folketale152
618179folkevisedikting2
617703folkevisesongen1
617698folkevisune12
618621fonnkvitt1
618908fooa1
615349forbòd1
615145fordringen5
614956forgyllte17
617296forhærdelsen1
617186formfriaste1
618691fornorskar4
615073forpintelser1
615080forskrifning1
618747forskylde6
617950forsvarssamband2
615368fortaag3
615361fortaka7
617293forutto2
615433forvaagar1
617560forvitin6
618880forældrenes5
617990fossebakkane1
617994fosseheidane1
616130fossehøgdine1
618219fossing8
618760fotband4
615726fotstubbar1
618589foyn28
615140fragtine1
617491framandbøkar1
618056framanddom4
616660framanddomen2
618006framandfolke7
618605framandfoten1
616656framandlandi1
617977framandliv1
618005framandmaale1
618341framandsjuken1
617490framandskular1
617939framandskulen1
616510framandslegt6
616059framandstyrt2
617161framandveg1
618339framandvelde11
618122framandvortne1
616473framanum1
618503framdraumen1
617789framfunne3
617500framfunni2
618608framgangsvilje1
618885framhuga14
616610framkjømdir1
616360framkomi9
614992framkomin5
617979framslópne1
618446framsynar2
616935framtidsvonir1
617676framveg5
618118fransisko1
614907franskmennane5
615953fraude1
615310fredlysing2
617790fredrikshøgskulen2
615512fredstilt1
616451fremmane6
615029frensch1
617550freundschaft2
615345fridomsmennane3
618388friheim1
618531fritidsgeografar1
616773frivuljuge1
615503frostblaa10
615493frostklaar1
617914fruvune2
618626fugleberg62
616380fugleheimen1
615774fuglekvitr5
618631fuglemæle1
618629fugleskyir1
616376fugleslage1
615620fuglevengir1
617499fullferduge7
617111fullklaart3
615661fullsvart1
618148fulltrygt11
617309fumle2
618887funde3
614939funerailles2
615692furetrei1
615434furugreinerne2
615248furugreinine1
615504furugreinir1
615225furugrøne1
615463furune11
615996furur11
615586furutrei5
615253furutréi1
615621furuved18
618528fuskenamne1
618034futane46
618036futesogur1
617867fylkeførarar1
616041fyribetaling2
616072fyribu5
617629fyribygt1
616811fyrigangsby1
616658fyrihalli1
618784fyrilagt2
616845fyrilogu2
617502fyrimann13
617070fyristav1
617385fyrisùmaren2
616208fyrisùmars1
615634fyrivar2
617213fyrivinteren1
615312fyrkjur4
617091fyrsteguten1
617518fyrstelærar8
618373fælslegare9
617704færøydans11
618071færøyom9
615928fæslegt2
618879fæstende1
618319fóda2
616134fórane3
618223fórar2
618317fôrvokstrar1
616905førsle8
616847gaardsvegen1
616612gaarmorgo1
618461gagnvokstr1
618139galnehus3
615911galskrike1
617020gamlegubben2
617100gamlekallane2
617334gamleklokkaren16
615883gamlemerri3
615872gamlestogo9
616426garborgaasen1
617074garborgnamne1
616157garborgsaasen4
616978garborgsfolke2
616432garborgshusi1
618155garborgsmann1
616572garborgspartane1
618817garborgætti1
618129gardbruk14
617508gardbrùkar1
616127gardflekkir1
616447gardfolk5
617513gardgutar7
615324gardine6
618494gardkransen1
618090gardmannsliv1
618269gardprisane1
615268gardsen6
615866gardsnamne3
615592gardsstelle2
614926gardé1
617128garvar25
615182garvika2
615183garvikaasen1
615236garviki1
615241garviklia1
615114garviksætri3
616044gasthaus1
616974gatefint1
617402gatesogur1
615998gattinger1
615845gaukegal5
616151gausland9
616739gautlandselvi1
615042gavlar44
616437gavlbròt1
615835gensfleisch1
615079gife1
617055gitlaug7
618051gitleff1
618748gjengjælde1
618866gjennemgaaende9
617292gjenomgjengin1
618190gjenomgranske1
618164gjenomgravi1
618358gjenomsveitte1
617043gjenomsyn10
615308gjentelykka1
615365gjentesorgine2
615635gjentesorgir2
615328gjestebòdskost2
616819gjestegardane1
617945gjesteheimsfolk1
615105gjestehuse3
616450gjestestogu1
615597gjestren5
618751gjædar1
616264gjætarliv1
617618gjætarvegen1
617568gjætledrifti1
617572gjætleskreppa1
615615glansar11
618249glansgul1
616575glaseple2
618016glasperlur11
615098glasrutur19
618693gleb17
616792glein19
615496gloende5
615323gloraude4
618847glossarer1
615003gluggmannen1
617701gluntarne3
615311gneldrebikkjur2
618850gnide6
615064gnipe2
618782godhjertet1
617048godi11
617416gognbyggjarkunst1
618352golvsand3
618354golvsanden3
614967govbad1
615520graablaatt2
615386graablank2
616370graabrun9
618551graabrune9
615431graafiolett1
617383graakalde13
615492graaleiken2
618655graaningi1
618151graaruskin1
616348graaskjengjute1
615214graaspettut1
618554graasteinskvelven1
618014graatass1
618015graatassen8
617570graateferdug6
615407granitfjell1
616355grannebuskap1
616591grannekrinsen1
616567grannelive1
615291grasdott8
618649grasgrøn4
615429grasgrønt2
616822grautut4
617771gravfred4
617017gravkross3
617015gravmerki1
618347gravpreikur1
617310gravrædsle2
615421gravsalmetonar1
618180gravsette8
617614gravsongen6
615438greinstubb1
617082grendske1
615631grettin5
617998grimar6
618821grjótheim1
615097gropir1
617807grovtenkt1
618008grundstein1
618007grundstenene1
617044grunnleggjing2
615093grunnskaka1
615403grunnsmell1
615204gruvefjell1
617165gruvlesjuk1
615630gryle3
618580grytfoten1
618755græsbund1
618697græskt6
616500gròvene1
618824grødei1
615330grønagraud3
616799grøteim5
617398guddomssong1
618571gudeborgir1
618611gudeheimar5
615509gudekunstverk1
617401gudesogur2
617134gudmest2
617406gudsbòd1
617896gudsgaava2
617173gudsords1
616281gulgrønkar1
618393gullfjørir1
618394gullhorn13
618298gullkjedur2
617133gullsmedir1
618053gunleik31
618054gunnleff1
617087guteknabben1
615408gydjur2
615409gygrir2
615678haah10
617342haardottar3
616743haarfagerverke1
617341haarflisur1
615288haarklædde2
615332haarsnaude2
616619habnen1
616729hadaland1
615063hafe6
615736hagagar1
618322hagebruke1
618057hagemennar1
618524halestert1
615687hallu1
618067halmhattar1
618191halmsekken2
615870halsesjuke9
615618halsestubben1
618185halstrongt1
618021halvdansk7
618567halvdanskt1
614981halvferdugt5
617846halvfin3
617959halvfolki1
617451halvframand4
617109halvgløymt9
616854halvgøymt2
617179halvkatolske1
617107halvklaart2
618519halvkrusling1
618106halvlærdom5
616824halvmaal5
617965halvmaale1
614985halvmaane5
617282halvprofetar1
616947halvsant2
617284halvsjuke3
616964halvskjeling1
618093halvsove5
615355halvtagde1
617865halvtredje9
617275halvtulling4
617176halvtydde1
618020halvtysk4
617106halvvakin2
615564halvvarm7
616027halvørska4
617538hamborgar3
616178handelsbu5
616823handelsfararnorskdansk1
618593handelsgardar1
616863handelsstaak1
615599handfaring2
615059handkragane1
615110handkuffert7
615879handlarane12
617732handverkskiste1
614999hanekjukling5
617852hanslagsformir1
616356hapt2
616359hapte1
616755haraldssonen2
616200hardslipte1
615837harskar1
617754hatlerunnane1
617753hatlerunnar5
616413hatlerunne1
616871haualand1
617821haugetidi1
616262haugheimen1
616742hauglagd5
615846hauking19
618438havbad3
616083havbròt1
618549havdraumar1
616744havfjorden1
616080havglans1
616081havglim1
616082havglitter1
615381havgrønt1
616101havheim1
618423havheimen4
618248havkvelven1
618634havrandi2
615327havregrynsgraut6
617912havrekake1
616085havrædsle1
616248havsand1
618473havsandane2
618365havsanden1
618172havsbotn3
616084havstorm5
617683havstormane5
618385havstrendane2
616492hegreiste1
617235heiabeite2
617565heiagjædar1
616153heidabìte1
616087heidmorking1
616371heifugl1
618599heilesjukdomar1
618535heilhorni1
617954heilvaksi1
616368heilôi1
618351heimatthugen1
618502heimborgi1
617948heimedanskane2
616873heimefolke8
616537heimegardane1
616442heimehusi10
616519heimelive3
617032heimeminne1
618672heimerett4
617970heimeretten2
617788heimesansen1
617203heimeskulen1
617371heimetanken1
618126heimfarar1
616123heimgangsdraugs1
616343heimhugen7
616105heimhùgen5
618839heimkjend2
617470heimkjensla15
615242heimlausing6
616099heimrikaste1
616253heimsaldrar1
618130heimslegare2
616443heimslegaste2
618640heimsskipnaden2
615633heimstamnsrett2
617016heimtekne1
618497heimtuftir1
617452heimvitrast2
618031heinfødingar1
616876helevaag1
615807helgd1
618534helgelandflesa1
618048hellelands3
616013hellenaren1
616436hellestein10
618498hengjemyri1
617935hermestil1
615245hermetik21
616712herrefolke5
618004herremaale1
617579herremennane1
617775herrepengar1
616746hersen13
618542hestmannen9
616852hetlandskyrkja3
615014heure4
615773higrar1
618000hildinakvæde1
616879hillevaag4
615988himilbotnen1
616850himilfarin1
618637himilrandi1
615228himilreint1
618264himilsbragdi2
616144himilsyni2
616069hindré1
618414hisides3
618383hivdest1
615062hjai2
616375hjarteletting1
616404hjartevene6
616736hjelpehèr1
616030hjelpesam4
616513hjulfari2
616243hlidskjalv3
617678hobberstad1
618759hoft17
617864hoggskifte7
617453hognest4
618715holgangar4
615023hollandskt4
615026hollending4
615028hollendingen4
615106hotelrekningi1
617767hovdinggravi1
617781hovdingsæte5
617025hovudstavane1
615964hudkjensle1
617244hugfrisk2
617462hugfriske1
617166hugskifte5
615013huit3
615243huldregard2
615319huldrehattar1
617762huldrehaugar4
615655hundeflokken1
617978husbondshuse1
617185husbøn1
616483hushyggja1
617180huskyrkja6
615448husmannskaffi1
616018husraadir2
617130husstyrar14
618758hvirvelsnekke1
615301hyfser28
617544hyklarsamfund1
616257hyljarglup1
617376hyllune11
615178hyrneglase1
614959hyrnehylla1
616601hyvlabenken1
615836hâm5
616695hærem59
616925hævdkøyring1
617863hèrferdir1
617786hèrfolk2
615896hèrlur1
618746hèrvarslingsvarden1
616877hìlevaag4
618247hòsta1
618311hólveiting1
617793høgaldrar1
618653høganlofts1
615500høgdine5
616289høgeloftssalen1
615413høgfjellsvinden1
618645høgflate1
616821høgmæltaste1
617071høgskuleraade1
617099høgskulesongmeistaren1
617167høgsæle2
615776høgtidsbarn1
615513høgtidsfred1
615294høgtidslege1
617729høgtidsstol1
616808høgvyrdnad6
617768høkerar6
616856høkerdaamen1
617761hønsaber1
616415hønsebèrblom1
615893hønsegarde2
615910hønsehuse1
615901hønune7
615891hønur11
616533høra31
615265høves8
618044høylands8
616033høysekk13
616511høyvegen3
617256høyvêrsdag2
616412høyvêrsdagar1
615455høïr1
617311hùglag1
617476húgen1
615122ihopspikra2
617222illskap3
618092inda1
616466indreveggen1
618332indtægt14
616584ingjebrett10
616892ingjo37
615713innblaae1
616470innbygt17
617206innearbeide1
615791innegjentur1
616711inneklembt1
618229innesitjarliv1
618246innferdi10
616472innfest1
617960innflutnaden1
617327innflytjing9
617549innige2
615590innklædd4
616485innknìpi1
616770innkomune19
616803innkomur63
615827innleidingsformine1
615864innlìvt1
616384inntekin3
616945inntektsførde3
615674isbru3
615522isbré1
616015isende10
618617isgrønt4
618517ishavsglim1
618539ishavsstormane1
618231isheimane1
615370isj17
615481isjoklar5
615553iskjellar1
614970islande1
617710islandsbaaten1
615741jaaen2
615641jadaa11
618266jadarologi1
618661jamhøgd38
618156jamningar16
615336jamskjote1
616754jarlesida1
614991jarnvegsgarden13
615786jarnvegshotelle1
615142jarnvegstilskot1
615113jarnvegstog8
616902jennbane4
617093jestrikt1
615770jide1
615329jolaftanskost1
615446jolebrennevine1
615468joledagsmorgonon1
615467jolelufti1
615475jolemorgo1
615497joletidir2
617209jordarbeide4
617364jordbruksarbeide1
618326jordbruksgognir1
617477jordbrukskuning1
617983jordbrukslærd4
618173jordskaking2
618055jorenn1
616622jorineholmen1
617839judæa32
618026jurisprudens1
616201jutullsteinar2
616901jæderbanen1
618796jæderjernbanens1
617001jærbukyrkje1
617879jærfolk1
617324jærfolke1
617689jærheidane1
618267jærkunne1
618160jærlande2
618729jærmaal2
617706jóhs1
615532jønnblaa2
615601jønnpanne1
616928jønnvegane1
616922jønnvegar19
617325jønnvegin1
618793jønnvegs5
616931jønnvegsgard2
616439jønnvegsgardane2
616037jønnvegsskaking1
616042jønnvegstakstane1
618712jønnverki1
616526jønsog1
615406jøtnar2
616275jøtundomen1
616211jøtunkne1
616192jøtunskolten1
616269jøtunsteinar1
615273kaffikvild3
614937kaffistogune1
615270kaffitoddy1
615343kakeskalk1
617155kakkjesboki1
615331kaksebygdom1
616796kaldbleike1
617908kaldeheimen1
615567kaldgufsar2
618205kaldruski1
615385kaldrædsle1
618216kaldskodde2
615690kaldsurt1
615676kaldsveitt7
615482kaldvori5
617861kaldvêre1
616639kalksmyrja1
617594kalot1
615975kamarvegg2
615491kammertjener2
618869kampestenskonsonanter1
615948kaninbladi1
615135kantordumba1
615128kantorglase1
615132kantorhand1
615540kantorist13
618040kantormennar1
618136kantorsitjarar1
617722kantorstol1
616846kapplaupe1
617283kapppreika1
618303karfolke22
616741karmsunde1
617361kateder2
615092kattefine1
617157kattekisera1
615974kattemord1
615973kattemordsferd1
615091katteslage1
615439kattungefaktir1
618313kaupehævd1
618294kaupmennane1
618667keisarsteinen1
618046kiddel1
618532kikarar8
616948kirkegaden1
617381kistegape1
617380kistekanten2
615066kjah3
615075kjaih2
615967kjam1
615219kjeldeklaar1
615177kjellardaam1
615176kjellardaamen1
615810kjellarhol8
615103kjellarljos1
616434kjellarmur1
617652kjempune6
616621kjeringholmen2
616851kjerrelasse1
615960kjonsperversitet1
616626kjøbstadsprivilegier1
615612kjøtkakune1
615890kjøtnaud1
615571klattar21
615304klauvine1
615287klauvir1
616001klenvorne2
617417kleppsbue1
616890klingelingeling1
615869klokingane5
616338klokkarkòne1
616595klokkarpostar1
617333klokkarstolen6
615036klokkespele1
614950klovin2
615562klædefillur8
615598knading1
617535knega3
615048kneipt1
615305kneknokar1
615466knistra9
616812knodeby1
616518knokute5
616837knote30
616096knudaheiberge3
617320knudsdotter2
617024knudsson3
615306knufflande1
615289knufflar1
617056knutsdtr2
615187kojeveggen1
615208kolb1
615991kolbotnbrevi2
615317kolbotnkveld1
615184kolbrennarane2
615192kolbrennaren19
615871kolbrennarkoja1
616508kollehagen1
618730kollesau1
616349kollute11
615565komfyrpipa1
616616kongsgaard3
616617kongsgaardhagen1
616191kongskrone1
615298kongsstav16
616162kongsstavar1
618666kongssteinen1
616753kongsstrid1
616202kongsveg4
617035kononskòt1
614949konsta1
615049konsulate32
615076konsulatets5
617638koparkjolar1
617097koralbok9
617895kornbrùk1
617899kornbrùke1
617881kornland5
616638korveggen9
615685kraftine1
616122kraftir7
617947krambufolk2
617543krambugut4
617367krambugutane1
616038krampetilfelle1
616606krapt4
618602kriminalasylet3
617162kristiandomen1
615887kristianiafolki2
615283kristianialiterat5
615878kristianialiteraten2
615115kristianialufti2
615499kristianiamaane1
615806kristianiasby1
616103kristiansby11
617239kristianssandskanten4
616838kristjanja1
614987kristusbilæte4
616586krittpipe2
615100krosstroll7
614986krucifiks3
614979krukne5
616410kryddefriske1
615494krystalhave1
617668krèv1
614973kròt3
616046kuffertane9
615537kuffertar12
615551kuffertlasse1
618402kuheimen1
615465kuldegradir1
617595kulo18
617485kulturbygdir1
618707kulturmaale1
614930kulturprodukte1
616111kulturspursmaale1
618289kummerligen1
618116kundgjørelsestidende13
615742kuno4
617809kunstine2
614962kunstsamlage1
616403kusomar1
615286kutakt1
618756kuvung3
616317kuvungane1
617139kuvungar5
615868kvalpesjuken1
617851kvaradre1
616189kvardagskloke1
616536kvardagsklædde2
615539kvardagsklæde4
618565kvardagslegt9
616872kvardagsstogo1
616644kvardagstankar2
615740kvastein1
618776kvedn4
616242kvednafall1
616552kvednar1
616551kvednavatn2
616569kvednavatne1
616421kvednhusmyri1
616556kvednhuso1
615533kveldblaae1
618256kveldklaare1
618253kveldkurrt1
618641kveldmorgningi1
615927kveldmyrke1
616353kveldsbeite1
618671kveldskyine1
615007kveldstoge2
615517kveldsvevnug1
615022kveldtoge1
618065kvendehattane1
618050kvendenamn3
618075kvenmannsbunad1
615949kverkjer2
618899kverlar1
616559kvernadammane1
616561kverndam1
616571kvernhushagen1
616547kvernhusmyri3
616882kvervi2
614964kvilestadir1
615461kvilsprengd1
615473kvinkar6
615470kvinke13
615479kvinkrande1
615419kvinnegraat1
615931kvinnesogu1
615882kvinnfolksâl1
618241kvirlar2
616251kvitbjørn15
617339kvitflekkut2
615617kvitskvettar1
618663kvitskya3
618372kvitskùme1
616816kvitsunnhelgi4
618685kvæn16
618690kvænar25
618692kvænskt1
617086kvìkna1
615897kykeliky16
618397kyller3
618049kyllingstad29
616324kyrkjeborg1
617005kyrkjebyggjekunst1
617338kyrkjeklædde2
617175kyrkjelatinen1
616988kyrkjelede1
617177kyrkjemaale2
617992kyrkjeminne1
616025kyrkjesogo1
617098kyrkjesongen17
616651kyrkjestolar6
615037kyrkjetòrni2
618175kyrkjubø2
616657kyrkjune123
616440kyssebærhagen1
61573911
617355kòlrøykje1
616800kònur1
616717kòra8
615373kòte3
617736kòve4
617467kórso1
618623køy15
616031køyregreida1
617378laanebøkane1
616196laarstubben1
616998laavekyrkje1
616631ladested2
618099lagabøtar24
617129laggar4
616886lagkjær2
618445lagsskikk1
616318lambedriftir1
618105landbrug30
615658landhandlarbui1
618292landprang1
617189landsgagnlegt3
618525landshelvti1
616718landskongar1
615104landsmennar2
617878landsspursmaal2
617540landsungdomar20
617142langferdir1
618477langframand18
616266langlaat1
615802langmyraasen1
618405langrunde7
616463langvegg130
616465langveggbenken1
617737langveggine1
618911larme12
617671lathug1
616395latnar2
614933lauskar20
615788lauskarar17
614935lauvgangar1
616399lauvgjerde3
615033layde1
615024laye6
618114learnt1
616667ledaal4
615445legdestogu1
615965leggine2
615038leidensarar1
617564leidsynt3
618738leiebekvemmlighed1
617374leiebibliothek1
618544lekamøyi1
615707lemir6
616757lendermannen3
618799lensm1
617512lesardomen2
617384lesetimane3
615962letlynd1
618444lettlegare3
618719lfenben1
616747lidandisnes2
618468lidegrand1
615415liderleg10
615388likkisteblaasvart1
617958linnast5
617934linsune1
617933linsur3
616793lippemykin2
615753litla7
616276livløysa1
615862livsgrunnen4
616984livshave1
617258livssogu2
618558ljosheimen1
617644ljosklædd4
618724ljugarfant3
618227loddvig1
616150loftkammerse1
616765lognvetne2
615956lombroso2
617997lomelanden1
615257lomsjødalen5
615501lomsjødalsskare1
618798lorange9
618781loserte2
618600lovbrotshùg1
617695lovgjevingsmaskine1
618363lovmakarverke1
617227lovrædsla1
617263lovsongin1
617713ludvigske1
617253luftbalónar1
618485luftblaaen1
615705luftblaatt1
615101luftheimen2
616479luftingsglugg1
618464lufto1
615555lungur14
615943lurvar2
617804lutherskt1
616186lyktemannsgang1
616598lyktemannsljos1
616709lyngbakke3
616386lyngdaam1
618700lyngenfjord1
617674lyngheidane1
618586lyngheimen1
616173lyngmark15
618763lyngmarkteigar1
616305lyngslaattar1
616369lyngtuve14
618492lyngviddine1
615750læde1
618529lækjarmøte2
617833lækpreikaren20
617806lækprest1
617351lækprestane2
617463lækprestar2
617803lækprædikant1
617854lærarindane1
617853lærarindar1
617860lærarinde1
617429lærarprøve4
617116lærarskulelærd1
618606lærdskule1
617415lærerlærlinger1
617190læretidi4
618604lègi1
614911lìde1
616692lìvemaate1
616849lìvna1
616416lìvnar1
617089lìvne1
617288líte1
618766líva2
616060lívd2
616431líve5
618460líver4
617382lòki4
617566lòmb5
617569lòmbi5
615639lós1
617814lønir2
618826løwold2
616288løynrøtar1
616771løysingssum5
618278løytnantar18
615759løytnantstubb1
617802lùmmaplagge2
615167lùtir1
617972lút2
618382maakane2
616364maakje1
617486maalklok2
617488maalrike1
616815maalrøre6
617931maalstræve14
616825maalvilla1
618630maalville1
615460maanekvite1
618516maanetrolldom1
615888magaverken1
617702magtfulde1
617916maisblande1
617911maisbrød3
614955maleriauksjonen1
617759malhaugane3
616246malne24
617455mangbølt5
618526mangfeldare1
617988mangi1
616652mannakrok1
615937mannkjøtsòd1
615765mannsemne17
617850mannsipera1
618807manntalsbøkar1
618453marehalm11
616169markaas1
616159markaasen5
616175markabìten1
615510marmorhøgdir1
615456marmorviddir1
615203marsjøfjell1
616048marsjøfjelle1
616236martsdag1
615194mastefurur1
615728matbu9
615350matbìten1
615889matknipe1
617192matkòven1
615338matsaai2
616229matstræve15
616557maulandshagen1
616538maulandsvegen1
616991medhjelparstolen2
616166medhøyrande1
618843medlemmerne12
617969medljodar1
616745megtuge118
616937meieribedriften3
617889meierierne1
617898melko1
617924meltingsgang1
617266menagerie1
617265menoza1
617907mergblanding1
617030merkelaus2
614971merkesetlar1
615758merkir1
615009messieurs1
618696messur8
615526metalskjold1
615544middagsgjestine1
618639middagshøgd2
615337middagslage2
616008middagsstundi3
615987midgardsorm3
615799midnatsbìl1
618622midsùmardag1
618570midsùmarhelg1
616798mikkal36
617760mikkjelsber1
616414mikkjelsbèrstuvur1
615506milelangt21
617037milelengdir1
616299milevide24
618142milliondyre1
618620millombrøyti1
617103mineskòt2
616563minnelaus6
614909minnetemplet1
616888minuttvisaren4
616749misfara6
616986misfreiste2
616782missjonsmiddagar1
616785missjonsmøte6
616777missjonsskulen7
616778missjonstidende5
616587missunte7
616911mittingjo1
618212mittingmold1
617897mjelkjo1
615744mjelko2
615667mjødmine7
617887mjølkebruki6
617894mjølkebrùk1
617891mjølkebrùke1
617893mjølkedeigjune1
616920mjølkedrift2
616936mjølkedrifti2
617984mjølkehandelen3
616965mjølkehandlar1
616969mjølkekjeraldi3
616966mjølkekjerra11
615322mjølkespand1
618088mjølkestelle9
616190mjølneslegne1
617626mjølnir5
615743molka10
615432molteblomen3
614976montrer1
616024morfindropar1
617993morgnane13
615495morgonblaatt1
618481morgonbleik2
615464morgondraum5
615727morgonkjolen5
615039morgonluft5
615498morgonmaane1
618483morgonskyir1
616390morgonstell7
618491morgonsvale1
618487morgonsvevn1
615851morkenn2
616026morotur17
616109mortenssons3
615430mosebrunt5
615191mosetuve5
614920mosjø5
618741mossyg1
617360mossìge2
618740mossøgje1
616924mundurar3
616932mundurklædde1
614984munnspissen1
615175murlufti1
615118murveggir5
618166musehòl1
616381mykjast3
616491mynsteri2
618744myraa1
618287myrafjagg1
616423myrblautt1
616280myrflekk1
617631myrflekkir1
617661myrgrase1
616177myrhòl3
618499myrir1
617639myrkblanke3
617433myrkelofte5
618378myrkemagtine1
617590myrsìg1
616238myrvatn4
618132mysom1
618226mærlio1
615366mítt45
615086naaget4
617202naari4
618240naastrand5
616529nabu1
617654nakinskapen1
615853nasatipp2
617343nasebori3
614961nasjonalgallerie3
615921nasjonalteatre2
615958nattelesnad1
616185nattferdir1
618656nattsoli1
615724naturaand1
615697naustr2
615709naustrdalsaasen1
615699naustri1
617234nautehandel1
616546nedanfyri7
616663nedbrydende4
618448neddrìvi1
618450nedhakka1
614978nedklembde1
617876nedkokt2
618410nedlag6
615794nedstimostugunn1
616357nedvelt9
618572nemndest11
616004nervetilfelle1
616007nerveveikingen1
618834neutr2
615441nidaren1
615812nissegubbe1
615271nistepose1
618239nivlheimsskodda1
617051njelsson1
618638nordaustfraa1
614916nordbana6
618490nordhavs9
618518nordkappferd2
618674nordkapphøgdine1
618568nordlandsdraugar1
618618nordlandsfjell1
618536nordlandsfjelli2
618595nordlandshandelen5
618588nordlandshave1
618537nordlandske36
618566nordlandskjeringi1
618515nordlysing1
614965nordmennar8
618872nordmænds10
618644nordodden7
618218nordpol13
615262nordpola1
617598nordunder2
615398nordvesthimilen1
616609nordvestlande1
618225nordvestsure1
617941norigskart3
618583norlendingen1
617967norskdanskane2
616673norskdanskt4
618714norskesida5
617943norweger10
617755nyeheimen1
617600nykkjablokkur1
617601nykkjadraum1
617226nypietistiske1
617696nyplantingsplikt1
615057nyraka19
616000nyresteik1
616330nyskòri1
615876nysprungi3
615873nystogo13
618427nærlandsgardane1
618416nærlandshøgdi1
617777nèsi1
617700nøies3
616142obristad1
616520odelsmennane2
616962oftedalstidi1
616314ognafjelli1
616632oldenborgaruklokt1
618774ollen1
617083olssonen1
618052oluff6
618876omgivelsers2
616870omøy1
616628ophævede2
617779oprastad1
618883ordb2
616946ordbøkar2
616989orge1
617528osmonn1
616405ospekronur1
616524ovanfyri19
616296ovanjærs1
617966overgangsbru2
618874overgangsmaal2
615307paafynstr2
615560pakkbu4
616488pannestein2
616480pannesteinen2
616493pannesteins1
616954panneverk1
616708panneverke1
616949panneverki1
615109pantelaanar10
618295papirlapper3
616594pappdragne1
617663papperfolk1
617050papperi1
618867parenthes1
615588pargase1
618141partementshus1
618177patturson1
617707pattursson1
616596pavekronur1
615069pegreip1
615068pegripe1
615561pelsarne1
617252pengeboki15
618308pengejødane9
615364pengesorgine2
618293pengestelle2
616110pengesuti3
618186penneskafti1
615019peu2
614958piedestallen2
616429pigjen2
615536pilestræte4
615976pirirum1
615982pirium1
615981pirum3
617659pittprops1
614924plait2
617692planteskular24
617687planteskule63
617688plentune1
617684plentur9
614922ploghest4
615359podagrist1
615165podagristisk1
616245polhav6
618587polringen1
615357polygamist5
618695popegarden1
615995poplar12
615112postanvisning1
616685postillane1
616971pottune1
618280prangede1
617224preikebøkane2
617171preikune5
616683prenteverke1
616681prenteverksgut1
617331prestabodno1
617330prestafruo1
617329prestalemmen1
618806prestebøkar1
617012prestegravine1
617013prestegravir1
618058prestekonune1
618041prestemennane1
617408prestepaafund1
616687prestetankar1
617346prestevegen3
617699professorloft1
616646protestantiskt2
615052protokol14
615130protokolar3
616713provinsdanskt6
618197prædikanten2
617816præstar1
617677prøveplantingane2
617358pulteskulen1
615528purpureld1
615316pylseskinn1
615825pæser5
617666pótla1
615015quatorze1
618846raadighed13
615920rable8
618362radla1
618045rafndal1
615665raggsokkefar1
615067raiste3
615766ranglegreide1
615944ranglehol1
616021rangstellt1
617200raudehave1
616345raudflekkute2
616344raudsidute2
615395raudvori7
617588raunkrøkle1
617067raustad12
615950ravgalin3
617153redug1
616994reformations1
618183regnheimane1
617046regnlegt2
615129regnskaber4
618235regnskodde4
618336regnstund1
618210regnsùmrar1
615318regnt26
615817reguladetri5
615061reichsmark1
618702reinane17
618703reindriftir1
618353reinfær1
615393reinmosen4
618701reinsdrift2
615299reiseluva2
616040reisestipendium4
615065reiseutgiftir1
615072rekefant4
617199reknelære2
617036reknemaatar1
618466rennedrév1
618335renteskilling1
617866rentesugar1
618029rentune10
615662rettleidning1
617073rettslegt12
618043reyer1
614942richelieugata1
617578riddarborgi6
617711riddardansen1
616367riddarfruve1
615379riftine1
618176rigsdagsmannen1
618709rigsgrænsen1
616570riksarkive2
617708riksdagsmannen26
617811rikskyrkjemann1
617810riksmagti3
618100riksmagtine1
615071riksmark13
617830riksprest1
617834rikspresten1
618333riksskuldi17
617875riksspursmaali1
617868riksstyrarar7
618115rikstidendi1
617812rikstrui1
616398risabakken1
616422risabakkjen1
615339risengraut1
616865riskakvervo3
615428rjomegult1
615737roba2
617154rof5
617534romanbøkane1
618165rottegangar1
615594rotved1
615090rovdyri3
615143rubrik3
617728ruggestols1
615410rulting1
615940rumlar30
615616rumpetippen1
615935rundefolke1
615934rundekongen1
615201rundetoppar1
615295rundglor1
618913rundhaandet1
616283rundslipt3
618404rundslipte7
617719rundvalsing4
618228ruskesùmar1
618370ruskut22
618694rutemili13
616446rutune53
618770rydning16
616733rygar1
616830rygen6
616760rygjakongen2
615199rygningar1
616365ryssagauken1
618449rædsli2
618563ræke2
618375ròkskodda1
616066rómfrèk1
616265róp2
617163rødall1
618013røykjepinnane1
617255røyndomslive1
615875saftfyllt1
615850sakuntala2
617188salmekonge1
617181salmespél1
616143saltesandane1
618469saltestrandi1
618384saltestrondo1
615300saltvon1
616459samanbygd12
617019samanmengde14
617952sambandsrike12
618890sambandsriki8
616817sambordsmaaltid1
618199samfundsstyre3
616775samfundstankar5
618200samfundsvis1
618868sammenrøring1
617148samrødast2
617471samrøynde1
617503samsides2
617233samstevjast2
616477samtalestundir1
617953samvaksi2
618428sandfennane3
618368sandferdine1
618440sandflòge2
618431sandfòke1
618426sandhave2
618417sandkjerra1
616977sandnesbue1
616967sandneskjeringar1
616982sandnesstrandi1
618366sandstraadd1
618355sandstraadde1
618407sandviddine1
618400sandviddir1
615624sauefell1
615263savala2
615804savalgut1
616009savalisen1
615206savalkletten3
616010savalvatne1
617822savla4
615922schønthan6
618510segnheimen1
617119segnstubbar1
616884seigpint4
617880seinføre10
618215seinhaust7
616394seinkvelds19
617717sellskapsliv1
618877selvtrygge1
617506seminarie18
616678seminarietid1
617335seminarlærde5
617516seminarskulen28
617110sengbenken16
618192sengehalmen25
616097serheim1
618713sermerkeleg1
618613serskapnad1
617294servansken1
616675setjar3
618722setjaren8
616676setjargut1
617450seînare1
615972sidunn1
618171siflod3
616983sigling44
617577sikvalandskulo1
617143sildafiskje1
617236sildesalting19
616205silkeblaae1
618395silkefaks1
615523silkenøste1
618064silkeploggi1
618159silregner1
617302sinnatagg10
615673sivilla17
618574sjaaglas9
618575sjaarøyrar1
615450sjapa47
615576sjapen1
615613sjaperlapp1
617084sjuttan4
617085sjutti11
617823sjælespursmaal1
618598sjælesyrgjarar3
616387sjødaam1
615582sjøgrase1
616721sjøkongar2
617511sjølveigartanken2
617915sjølvvaksin1
616321sjømaalaren1
618757sjønegl1
618790sjøsyg1
616913sjøvondtbana2
616457skaatak1
617022skallin9
617766skamfari16
617533skarvefele1
616599skatoli1
617047skatòle1
616543skaudane1
614963skeibroks7
615303skeivlar6
616671skiensfjorden19
615628skierne22
617319skifteboki1
615230skifterike2
618863skiljekinna1
617904skiljekinnar1
615557skinnpelsen2
615436skinnvengje2
616961skipsferd9
618628skipskanona1
615051skipskapteinar1
615168skipspartane3
615166skipspartar12
615643skistaven33
616328skjalgson16
617521skjefveland47
617287skjeggebust1
615971skjelteflagur1
616893skjemtesogo1
615734skjero3
616643skjorteskivu1
615127skjêr1
618408skjølir1
615276skoddehatt4
618538skoddehetta1
618664skoddeskyine1
617658skogflisine1
615580skoggrunnen12
615169skogin1
615197skogkrans1
615209skoglidi4
615274skogmyrke1
615238skognes12
616883skogplantingane2
617664skogplantingsarbeide1
616899skogrøvarar2
617670skogsaki11
618584skogsnaudt1
616115skogstelle1
615416skogsus15
615411skogsusen9
617672skogtanken1
615881skogvegane1
615660skogvegen12
618859skogøyding1
617586skortune5
616737skotlandsøyane1
618858skovkultur1
617773skovune1
618902skraldende1
618901skramlende1
618097skreppehandel2
617194skriveboki3
615861skrivekrakken1
618305skrivetraad1
617078skrivst19
618077skrymtetidi1
618084skræddarkloke1
615849skrìvne3
616455skudar1
618143skuldbinde1
618095skulebenk6
616680skuleblade1
617999skulebøkar5
617478skulegnag1
617522skulehaldskunst1
616590skulekjenning1
617430skuleklokskap1
617368skuleklædi1
618523skulekort3
617158skulemaal27
617195skulemeistardagar1
617423skulemeistardanskt1
617313skulemeistarfint1
617183skulemeistartidi1
617096skulemeistrane18
617362skulepultane1
617731skuleskrine1
617929skulestræv1
614960skulpturarbeid10
616495skutane18
616981skutepartar1
615654skvakk3
615672skvalp21
615821skyflokane6
618488skygnande3
618236skyhimilen1
615391skylage5
615380skylagi1
615377skysekk1
615462skyslør3
617304skysprengd1
615651skyut5
617580skìllegare1
618131skípa1
618545skòte35
618547skòthole1
615233skólholmen2
617229skùmingsstundi1
615756slaaprok1
618325slaattegognir1
615941slagtekniven3
615549sledesæte1
615638sledeveg8
618862sligjul1
615746slompa2
616028slumpehøve28
615489smaabannar3
616188smaaberg25
617587smaabjørkir1
616107smaafolke4
617862smaafrys3
617608smaagras1
615811smaagutnamn1
615476smaagøy1
618704smaahandel8
617101smaakarar4
615054smaakrullut1
618230smaakulse1
615534smaalaug1
618094smaameinke1
616017smaamurring1
617824smaapreikarane1
618627smaaskravla1
618484smaasov2
618635smaastraale1
616843smaastubbane2
617221smaasystken1
617750smaatassane1
618553smaatussane1
617751smaatussune1
616766smaavori1
614914smaaærend2
617617smalaheid2
617563smalaveg1
616927smalsporingi1
617219smidjo2
618825smlkn1
614927smørtjuv1
615045snartog5
615892snarvendingi2
618030snoddi1
615952snorkle6
617826snuddest11
615285snusing46
615055snyteskaft8
615081snyteskafte5
617555snòrest10
617616snòrestad1
615581snøe5
615640snøfennane2
618213snøfillur3
618429snøfòk5
615627snøglimen1
615704snøhave1
615514snøklædde4
615568snøkvervlar1
615706snøkvitt15
616016snøtiningsvinden1
615663snøtjukne1
617733sofabenk5
618039sogubok2
617496sogubøkane2
617243sogumann1
618035sogumennar1
616710soguminne3
616990soknebarn8
617741sokno1
615077soks22
618252solabèr2
618906solbjærg1
615252solblaae2
617305solblinkande1
615711solegladsroden1
618250solgeisl1
615221solglim4
616393solkar1
617748solminne1
618669solskaali1
618905solstribe1
614952solstyng3
615511soltindring1
615847somnar19
617184songmeistar5
615894sovefred1
616034soveraadir1
617730sovestol1
616342sovnande1
616672spanskesjøen16
616636spantegang1
618133sparetanken7
616623spisskortero1
617208spoling3
617942sprechen14
615820spreidest2
618436sprikjing1
618349spéleg1
617525spélemannen1
618147spélhus1
615376spìkjekjøt1
615341spìkjepylse1
616968spònd1
618300spøtte1
618396staalkløar1
618386staaltraadgjerde2
617028stadlaus1
615040stakkstyrt1
617262stasdagen1
615030stasjonsmeistar11
615034stasjonsmeistaren2
615246stasrevisjonen1
617932statslygn1
617870statsmannsskule1
615607staukande4
616634stavangerbladi1
616869stavangerfjorden7
616650stavangerleg1
616698stavangermann9
616392stavangerskomakaren1
617808stavangerslengen1
617108stavhest1
617937stavingi14
615801stedt19
615595steikjeomn29
614951steikjing9
615600steikjingi1
617575steindalane1
616540steindungane1
617628steingjekk1
616193steingjengin2
616512steingjerdi2
617591steinhausar1
617029steinlaus1
616203steinmose4
616256steinrøysir2
616331stekkt2
615108stellingar34
615418sterknar10
615591stikkteppen1
618389stillheim1
618424stilnande1
615670stistaven1
615691stiver3
615457stjernebilæte7
615926stoguveggine1
616654stoleverk1
617023stolin2
617353stoppels1
618577stordragi1
617885stordrifti5
617350storfagert2
618307storfellt9
617985storfin5
615220storfjelle4
615278storfuglane6
618912storgjevande1
614968storheimsstemne1
615205storhø8
618576storlagd25
617442stormagtine2
615963stormannsgalin1
616604stormegtige2
618262stormrivne1
617081storsida1
614974storsjaa1
615218storsjø7
616323storslegt3
616790storstaut1
616449storstogu1
618619storsynir1
617792stortidir1
615347stortingsbøndane1
617460stortingsmennar1
615346stortingsreferent8
616029stortrøen1
618068straahattar1
616515straai8
618633straaleglansen11
615267straalsjøaasen6
618454strandrugen1
618590strandstadir1
618403strandsteinen4
618455strandviddine1
615315strengeleg3
615136strips14
616704strjuke37
616475stryta1
616474strytehole1
616478strytehòle1
615749stræde2
616023strømsengen1
617204studart1
616701studenterfabriken1
618188stuldi2
618814stundin5
615188stuteskolt1
618827stvgr33
618198styrarløyse1
615858styrdnar14
618003styvbarne1
616930stätion1
616929stätions1
618801stødva12
616992støvda4
615714sudvesthimilen1
614925suis8
618614sule16
616805suludanskt1
616797sulukvende1
616802sululutherske1
616809sulumaal1
616810sulumaale1
616781sulumissjonen3
618521sumarferd21
618530sumarfritid1
615645sumle9
617169sundagsleg1
617170sundagsstræv1
616168sundgjerd1
616662sundhavt1
616661sundrìvi1
616167sundskift4
617982sundskifte2
617651sundsprukki1
618343svartebøkane1
618346svartemennane1
615234svarthugu4
616346svartsidute2
615684svartstille5
616751sveakongen1
616724sveavelde1
617135sveidn7
614921sveitande1
615222sveitsiskt1
617712sveivedansane1
618275sveltefóring1
617444svenskerædsla1
616207svevnblide1
616014svevnvill1
616752sviksverke1
616637svingerom7
616861svithuns8
616036svævingsraadir1
617615svævt14
615161sydamerika3
616731sygnafylke7
615524sylvblaae1
617825syndedyrking2
617675syndetungaste1
616788syndetyngd1
616295synsleid1
617517syrgjespele1
617168systkenbarne2
616032sæterfolke1
615259sætervang3
617726sèvfletning1
617905sél10
618233sìregner1
617276sønlige1
618818søra9
617986sørbygdine1
616043sørparten2
616826sørvestlands1
618121søs13
616839søsygebane1
618857søvndysset1
618047søylands1
617606sùmarbruk1
615924sùmarbuir1
615848sùmardagen1
615843sùmardis1
615844sùmardraum1
616354sùmarfridomen1
616787sùmarklædi1
618504sùmarmorgon1
615272sùmarnatt1
616119sùmarsida1
618174sùmarstid1
615880sùmarthing1
616011sùmarvindar1
618437sùmrane2
617681sùmstad2
615830sûme2
618884taarland1
616137taarlandsmarkine1
616152taarlandsmyro1
618306taletraad5
618224taletraadane1
617910talgblanding1
618708talord9
618844talrig4
616362tamperdag1
615824tandgarden3
618870tandsæt1
616858tankebilæte1
616019tanndropar4
617420tatermaale2
617650tavlesida1
616735telar14
617424telegrafskrift1
615087telegrafveg1
615089telegrame6
617973tenarhjelp9
617974tenarhjelpi1
617976tenartidi1
618066tenestgjentehattane1
616891tenkjemaatar10
614915ternes2
614957terrakotta3
617010thimeborni1
617004thimebue1
616997thimekyrkja2
616939thimesokni1
616953thimesokno1
617039tidrekning9
618291tiglverk4
616748tignarnamn2
615751tigt1
616454tilbygningar2
618849tilgjængeligt1
617124tilkort5
616951tilraad29
616999timberbygnad1
617237timberhandlar2
617000timbertaarn1
616067timbrar20
616070timbraren1
615833timerekningi1
615832timeville1
617359tingstogo1
618840tingyrkje1
618042tjellands1
616534tjena6
618875tjeneres3
616129tjensvollbakkane1
616396tjensvollbakken1
616397tjensvollbekken1
618381tjorar5
615335tjugeaars6
615681tjukkleggen9
618189tjuvesogo1
617936tjuvestasen1
615747tjæreholk1
616950tjøl2
617640tjørnine1
617622tjørnir1
615340tobaksdaase3
615290toflande1
615572tofline2
615000toge55
615031togskiftning1
614988tolerancetablaa1
615710tolli6
617720tomvori1
617621toppverk1
615930torebrulting1
618559torge4
617758torjer7
616618torjo3
617387torvgrindi1
617469torvgròvi1
616306torvkjerre1
617388torvlasse1
616385torvlukti1
617738torvskuden1
617210torvskurden1
615859traaleik1
615986tralala6
618591trankoking1
615483travalegt1
616633trebyen8
618324treskjegognir1
617002treveggir1
617520tridjelærar1
617440trifelde3
617271trifeldt1
615032trillende15
615574triltar2
614908triumfbògen1
614928triumfporten1
616496trogbølte1
616258trollbotnar1
617637trolldøtrar1
618718trollebotnane1
616194trollfot1
616274trollheimar3
618555trollhimill1
618543trollkjempe1
615932trollrop1
617627trollskallar1
617562trollskare1
618169trollskreid1
616271trollskòt1
615933trollstaak1
616282trollstein1
616308trollsvevn1
616715trondheimen7
618533tronheimsfjorden1
615939troni1
616699trudomslive4
618028trygding24
618032trygdir1
616756trygvasonen1
615070tryntyrken7
616539træe4
617619træebakken1
616761trælesonen1
618833træmaterialier1
616409træo2
615606trøan27
615137trøie14
618101tukting11
615764tullebukken11
616689tulleskap3
617457tungdrìvin1
616313tungenese3
614977tungpustin2
618193tunkall1
618522turistferd3
616217turistflugo3
618476turistklædd1
618779turkegreide1
616555turkhuse1
617214turking41
615044turrdokk1
615566turrved14
616564turvst3
616273tusseborgir1
617903tustane7
615458tusundskiftande1
615297tvaare1
617409tvangslovnad1
616677tveitstranda1
616464tvervegg1
617251tvibøygje1
618749tvidyrt1
615021tvikrokute3
615783tyldalen3
615314tynnset52
615781tynnsetbygdi2
615994tynnsetfjelli5
615782tynnsetgjentune1
615682tyrstare3
617855tyskdanske1
617567tyteber8
615768tærtefin1
618897tòga1
618163tòko1
616487tòkune1
616494tòkur2
617883tòllegt1
615293tòlmodsame1
616435tóka1
616089tótt1
616831tótte4
615546tølur6
616573tøneson2
618181tørrer1
618652tøygdest2
616549tùrkhuse1
618778tùssa1
616554tùssehjule1
616553tùsso1
617228ubarnslege2
618769ubeboet8
615157ubekjendt8
618283ubrùkande1
618022udenlandsk7
618120udenrigsk1
615141udestaaende2
618873udgaaet6
617277udkaarelses1
618841udstukket1
615775udygdine1
616100uebermensch1
616285ufsine1
616222ufysnare2
615795ugreidde12
617174uheimslege2
618803ulige8
616919ullvareverke1
615449ulveleiken1
617923umbodsmennar2
617247umflakkande3
616382umflakkingar2
617357umgangsskulen15
617399umsetnad28
615043umsjaa1
616383umskiftingar6
617249umvankande4
617248umveges40
615390unatturleg1
617574underbuande9
618187undergevin1
617377underklæde17
615155underretsdom1
618344underskòt1
616095undheimsfjelli2
616228undheimsmarki2
615715undrsyn1
615796unemmeleg1
617315ungdomsframhùgen1
617541ungdomssogo1
615677ungkarsdagar2
616058upparbeid1
615490uppassar1
615919uppbrùka1
617400uppdikting1
617300uppdiktingsbøkane1
615447uppdrukki1
616973uppfiffa1
617435uppfostrar4
616921uppgang49
617090uppkallingi1
616605upplande6
615559upplett16
616829uppmengt6
617349upprigtighed1
617403uppskriftine2
617021uppsparka1
617270uppstasing2
617079uppstell1
618643uppstellte14
616904uppteljingsstadir1
616592uppvokstr1
617428urydigt3
616090uslitelege13
615718ustyrin2
615035utangane6
617871utanriksstelle1
617449utanriksstyre186
615088utbetalingsordre1
616517utbygningar1
615841utdrygjingar1
617468uteglad1
615173uteksekvera1
618124utfararane3
618350utfararhugen1
618348utfararstraumen1
618123utfarne14
617461utferdine1
618110utferdstraumen1
617326utflytjing2
615589utgjenom91
618359utgraatne3
615170uthoggin2
617231uthug1
618337utidir2
616118utlandsdraumen1
618762utmarkì1
618665utsalsbui1
615174utsjaska2
617473utsjuken1
618059utskiftningsformannen1
617917utskiftningsmennar1
614969utskorin2
616226utskòtne1
616300utslaattir2
616653utslagsstolar1
614972utstasa20
614953utstellingi12
614975utstellingsskaap1
618146uttetter3
618111utvandringshjelparar1
618787uvarig3
617539uvislege4
618211vaada5
617487vaagaavær1
617303vaarhere2
616020vaarkalden1
618860vaarstellt1
618237vaatskodde1
615671vabbar5
618299vadmaalsklædde4
618684vadsøy28
615650vaffelen7
616834vah4
618496vaknaste6
616406vallhøye1
616235vandtar13
615767vangsen32
618500vanstellte2
615094vanvite1
618681vardøhus25
618677vardøy64
617724varekasse1
618019varesending3
618360vaskefillur6
615125vaskekjerringar2
615785vatsbering1
615623vatsgraut6
615488vatsrøyrar1
615121vedkasse16
615554vedskidine1
615139vedteikning2
618648veggbratt1
615644veglaami2
618711vegverk1
616727veidekonge3
616759veitslur2
617301vekkjingar11
617836vekkjings2
617297vekkjingsrid2
616292veksegrunn1
618279velbyrdige5
618277velbyrdighed2
615211vellir1
615854velmagtsdagar1
618594velstandsame1
617547velstellte2
617332venast29
615215vengjatak1
614913ventom25
615957verbrecher1
618145verdí2
616022verkje53
616985verksett4
616887vertsfolke8
618443vertskapen7
616003veslekar2
616433vestanum5
616047veste14
618582vesteraalen35
616714vesteuropæiskt1
618390vesthimilen2
615453vestlandsfjell12
615625vettir1
615925viddestilt1
618387vidheim1
616560vidneførsle1
617483vidsteen20
615427vidunderlegt10
618089vigtigere10
615237vikine1
617474vikingblode1
618096vikingferdir1
618109vikingsønir1
617799vikværing5
617800vikværingen2
617797vikværskt1
618480vilfarelsær1
617268villfuglane5
616304villheim1
618182vinddrage3
618069vindheimen4
618421vindkvervlane1
617680vindstridaste1
615384vindstøyt4
616728vingulmork1
618735vinnekulle1
617212vinnune1
615279vinstrelage1
615563vinterbunad7
615452vinterglimen1
615569vintergraa1
615502vinterkald7
618232vinterkufte1
616120vintertidi8
615518violett3
615435visdomsfugl1
617716visedikting2
615420visetonar3
615060visitkorte1
618086vitskapsland1
616957vittaland2
616420vodlabròde3
614917vollgata12
615247vollstubben1
617505vonbròte1
615198vordir1
618465vorsaa1
617340vortur1
615474vovv8
615472vovvv5
617685vrangaste9
615784vrìdi1
615354vènir1
616750vèrbror1
615372véna1
618851vênskap1
617679vêrhardaste1
618217vêrlage21
614946vìko3
615292vìl1
615240vìtugaste2
616061vòtn6
618301vóv1
615348ylt9
616272ymes2
617088yngje8
615632ynskjelaus2
616145ytregrensa1
615585yvibreidde1
618717yvibygde1
617286yvigrodd1
615124yvismurd2
615207yvivaksne1
615012zug6
615951ækvivalent1
618087ættefrelse1
618808ættelista4
617321ættelistur1
617322ættine5
618609æventyrdans1
616210æventyrglans1
618514æventyrnatti1
617178æventyrtonen1
615808ævugt1
618809çrni1
615082élu1
617418óssaa2
617845øerne5
617121øgen1
618871øges2
616768økseggi1
617063øksnavad1
618581ørntuva2
617281ørsking1
615138østerdalsbana16
615195østerdalsfjell1
615261østerdalsk7
616620østervaag1
616523øvresida3
617443øvsteherre1
615792øvstimostugunn2
616906øygjene1
616068øysterdals2
616063øysterdalsfjell1
616074øysterdølir1