Norsk Ordbok 2014 layout  

Nah 1921: Nahum.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 455 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
593510andferst1
593499elkositen1
593537engtytor1
593507fullgjer1
593505fullturr1
593535gyrma35
593538hegni14
593509herbur5
593522hii1
593530hjelpeheren3
593502ihopfløkte5
593503klungerbuska1
593515kneskjelv5
593533kringsetjingi1
593504livssaft4
593517løvehiet1
593519løvemori1
593521løvemøderne1
593516mjødmar9
593498nahum3
593506nidingskap2
593532portslaaer1
593511skjoldtaket1
593500stauda2
593501sturtflod1
593524svipesmell2
593536tiglsteinformi1
593526trolldomskunsterne2
593513tøming10
593528umringa13
593534vøl9