Norsk Ordbok 2014 layout  

Obad 1921: Obadja.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 246 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
593432bause11
593426bergrivor1
593436esaufjellet2
593428esaufjelli2
593441kongsveldet1
593430motgangsdag1
593427sambandsbrøder1
593440sefarad1
593429sveipast2
593433trengsledagen4
593434uferdsdagen5
593431øydingsdagen1