Norsk Ordbok 2014 layout  

Hos 1921: Hosea.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 1672 ordformer var 95 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
593271aakerforerne1
593264aandsmannen4
593209ammi1
593292aramsletta1
593263attergjeldsdagarne1
593288austanver1
593274avens1
593260avøydingi1
593233balstyri1
593241beinaat1
593222bilætsulor1
593244blodfar5
593223blodverk3
593285bommarne1
593257borgfaste1
593281borgfesti1
593218bringespenne1
593250deigi3
593239deilder52
593205diblajim1
593249eldingi2
593230faavitugt3
593248fegnar5
593291forerne1
593297frelsing16
593267frumsefrukt1
593265fuglefangarsnara1
593251graasprengt9
593293handverksarbeid19
593236hegdelaust1
593262heimsøkjingsdagarne1
593219hjarteord4
593227hordoms5
593204horeborn2
593211horebragderne1
593226horeliv3
593234hyrdingvis1
593290illgjerdsreir1
593238israelsfylki1
593242jareb2
593228kollarne17
593214korntidi1
593270livsfrukti2
593296ljore84
593252ljugartale1
593279lygjefrukt1
593235maatelaus2
593289manndomskraft5
593225meirast1
593294menneskjeslagtarar1
593284menneskjesnorer1
593261mof1
593243morgonsky2
593295morgonskyi1
593217nasering6
593240nedkua9
593276nidingarne1
593275offerhauger1
593245prestehopen1
593247rekarfant11
593269rettarmannen1
593278rettløysa3
593210ruhama1
593299røtast2
593253samariakalven1
593268skjemdarguden1
593231skuldbinda1
593246skurdonn10
593256slagtoffergaavor1
593254storkongens2
593283stridsdagen2
593280stridsdun1
593232stritar5
593259syrgjebrød1
593229tempelskjøkjor1
593255titusundtal1
593298trasssugt1
593237tukteris6
593286uraader2
593287vaarkunn2
593224vanheider5
593215villkjørr1
593220vonarled1