Norsk Ordbok 2014 layout  

Preik 1921: Preikaren.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 1391 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
591155adelboren1
591141avferd39
591121beinkast5
591176bokskrivingi1
591129daaresvall1
591148eiterflugor1
591140ervegods10
591154etarlag8
591166fuglekvitring7
591164gatedørerne2
591136gjestebodshus6
591138gledehus2
591163gluggarne5
591171graatarane1
591177granskingarmar1
591137gremmelse4
591173gullskaali1
591124heimefødde4
591144hendast10
591131hjartegleda1
591130høgsette4
591175islegne1
591169kapersberet1
591119kringlaupet1
591125leidelse3
591152magthavar1
591142magthavarar1
591153manaren2
591168mandeltreet5
591143megtigt33
591159myrkjest1
591120plaagast9
591133saksøkja19
591149salvemakaren1
591157sengrom11
591162skoftar22
591167skræmslor1
591172sylvsnori1
591135syrgjehus3
591128tritvinna1
591123trælgjentor1
591139tyrnerris1
591132ufullbore1
591158ungdomsdagarne10
591146ustundi4
591127valdsmennerne15
591122vatsdammar6