Norsk Ordbok 2014 layout  

SalOrdt 1921: Salomos Ordtøke.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 4876 ordformer var 257 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
591096agelaus12
591099agur1
590994andmykt1
591114arminger1
591095augneljos1
590945avskori8
591093blodfuse2
591103blodiglen7
590906blunding2
591033braahast16
590982braahuga7
590978braalyndt6
590887braastøkk1
590912brødbit16
591004brødmole5
590874daararne21
591072daareharm1
590987daarehjarta1
590989daaremunn1
590971daudesnaror2
590880daudingarne3
591005diglen2
591048dimsynte5
590886djupi9
591028domarstol1
590873einfalde15
591011einstødingen7
591068evast1
590868faakunna104
590932faakunnig14
590867faakunnige40
591050faamingen17
591118fagerskap1
590905fangarvald1
591082fjellgras15
591108fjellgrevlingarne1
591109fjorføtla2
590980folkemink1
590872forsmaadde7
591009forvender5
590977fraafalne11
591069framumfarande1
591063frostdag4
590964fullaste22
590924fullmaanetid1
590925fyreteljing42
590895gaalaus6
590862gaatorne6
590938gapkjeften2
591067gatorne81
591038gjeving10
591012glef1
590892gløggtenkt4
591030gogni5
591085graadig32
590954grisetryne11
591049grunnfester2
590942gudløysings4
590993gøysa3
590904handtekest1
590896hardstyrar9
591097helar6
590916hemnsdagen1
591043herferdsdagen1
590882hjartetavla2
590999honningdropar1
590981hovdings9
591051illgjerdsmennerne2
590908illgjerningsmann10
590943illgjerningsmenner13
590913jagtar3
591102jakslar3
590931jordkringen3
591019kjerringtrætta1
591111klaartenkt9
591039klokskaps10
591065klungergrein2
590920kolmyrke9
590891kolmyrkret6
590955kornflaaar1
591070kranglaren1
590973kvinnevisdom1
591090lagsbror10
590970langdrøg4
591110leidingheren1
591112lemuel2
590969lettfengen1
590984likamens2
591117linskjortor1
590926livr20
591083livsupphald2
590940ljugarlippor2
590967ljugarord4
591035ljugartunga2
590933ljuvlegt3
591017lutkasting12
590865lutskifte2
591094lygneord1
591025løveburing1
590950løyndarraad5
590968løysepeng3
590929mannsborni16
590972manntekkje3
590979meinsløg4
590956meinsløge3
590909meinspel4
591079menneskjeaugo2
591032menneskjens80
590890morgonglima1
591080mortelen2
590939narremunn2
591064natron136
590871naudleita1
591058nedflutt1
591040ofselegt8
591001onnar13
591073openberrleg5
591061ovmett3
590974ovmods6
590884persorne3
591026pløgjer34
590866porthaller1
590991raadgjevarar24
590861raadklok1
591076raadvis2
590952raadvise2
591003ranglyndt2
590958ranglyndte1
590870refsings1
591023refsingsdomar1
591078regndag14
590998regnsky6
590917rimarne1
590923roselakan1
591024rusdrykken64
590864samtykk2
590962sanningslippa1
590915sjufaldt2
591047sjølvvalda7
591031skaalvegt5
591091skattekrevjar17
591034skattevinning1
591107skips11
590957skjemda7
590907skjoldvæpna3
590921skjøkjebunad1
590893skjøkjelippor1
591044skjøkjemunn1
591027skynsam15
590975skynsame12
590963smider20
591041snikne1
590983spaklyndt3
591008spear4
590869spottarar11
591066spya4
591092stakarens1
590877stigarne20
591057storfolks7
590910storlaatne31
590966strævsame54
591081støytaren1
590961sverdstyng2
590953sviksam7
591077tilrekna13
590990toluge23
591062trengselsdagen2
591018trugnare11
590902tryllast2
591036trættekjær7
591045tukteriset2
591007tyningstunga1
591100ukal1
590985upphøgjer4
591052upprørsmenner2
590898upptært3
590914urefst10
590918uviting5
590863uvitingar4
590960uvitingen7
591088vanraad9
590899vatsbekkjerne1
590996vegtskaaler1
591074venehand4
591046vindrikkarar9
590992vinnekjære3
590944visdomsfrukt1
590927visdomsmøyi2
590949vondskaps14
591006vondskapslippa1
590946vreidens10
591053yvergrodd7
591060yvertald3
590883®ra3
590947®rleg1
590948®rlege1
591106¯rns1
591029¯yra1
591105ørnungar1
591084øydarar1
591016øydaren3
591089øydelands1