Norsk Ordbok 2014 layout  

1.Kong 1921: Fyrste Kongebok.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 4748 ordformer var 362 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
588457aalkjent10
588319aamor27
588225aattetiande1
588174abdason1
588405abiam5
588142abisag7
588406abisalomsdotter2
588173adoniram2
588434ahab66
588504ahabsson10
588498ahazja34
588421ahiason4
588189ahinadab1
588171ahisar1
588192alot1
588371ammonitarguden1
588351ammonitiske5
588398ammonitkvinna3
588359ammonssønerne1
588493amon35
588219arbeidsfutar2
588427arsa2
588181arubbot1
588499asason1
588395asjeror2
588318audmykjer14
588166azarja48
588500azuba4
588411baesa27
588426baesason1
588299baljorne3
588332bannstøyten1
588412benhadad24
588284berestykke2
588285berestykki2
588440beteliten1
588228bjelkarne11
588255bjelkelag135
588156bloda2
588157blodute28
588242blomeband1
588250bordbreidder3
588418borgbyar1
588417borgbyggjingi2
588150brotsmenner28
588494brynjeskøytingarne2
588176bygdefutar1
588200bygdefutarne1
588221bygningsmennerne5
588213ceder6
588236cederbjelkar5
588237cederbord3
588240cederklædnad1
588234cederplankar1
588253cederstolpar1
588216cedertrei5
588239cypressplankar1
588217cypresstrei1
588479dalgud1
588464damaskusheidi1
588206darda1
588159daudedømd1
588177deker1
588261domshalli1
588172drottsete6
588428drottseten14
588345drykkjestaupi2
588313dvelja6
588352edomitiske2
588460einerunne2
588424ela13
588194elason5
588167elihoref1
588365eljadason1
588334elot3
588203etan15
588310etanim1
588202ezrahiten3
588429faanyttige2
588387fedregravi2
588324feittstykke1
588325feittstykki5
588497filsbeinhuset1
588220firhogne4
588476fjellgud2
588153fløyteblaaster1
588226forhalli27
588316forsyndar6
588392fotstigi4
588280fotstykki16
588233fullferdigt7
588282fyllingarne8
588251fyregarden53
588264fyregardsmuren3
588323fyreskrifter39
588355fyrsteætt6
588298garnkrot1
588274garnkrotet2
588297garnkroti2
588271garnmoskar1
588197gasellor5
588222gebal3
588478geiteflokkar1
588361genubat2
588162giftarskyldskap1
588432ginatsson2
588145gjødkalvar5
588275granatepli6
588305gullhengslorne1
588380gullkalvar1
588243gullkjedor1
588402gullskjoldarne3
588456halvskjeppor1
588423hananinson1
588425hananison3
588278handbreidd3
588341handrid2
588293handtaki6
588465hazael20
588182heferlandet1
588308heilaggaavorne7
588204heman15
588273hengjeprydnad1
588180hesed1
588331hestbyarne2
588354hetitiske1
588414hezjonsson1
588441hiel1
588151hitaat9
588289hjultapparne1
588191husaison1
588224husbygningi1
588306husdørerne4
588471hyllingskyss1
588281hyrnelisterne3
588377hyttorne19
588164høyrsamt5
588190iddoson3
588416ijon3
588485innsigle38
588208isopen1
588473jarlesveinarne4
588422jehu53
588366jerobeam87
588393jerobeams13
588419jerobeamsson2
588155jetersson2
588436jezabel22
588489jimlason4
588186jokmeam2
588462jordskjelven29
588384josia38
588328kabulslandet1
588205kalkol2
588452karmelfjellet5
588445kerit4
588244kerubvengen1
588410kidronsdalen7
588458kisonbekken1
588272kjedor2
588461klettar6
588241kolokvintar2
588277kolokvintarne1
588158kongsmori6
588484kongsvelde2
588294koparbaljor1
588403koparskjoldar2
588188koparslaaer1
588265koparsmed1
588266koparsulorne3
588396krigarne20
588286krunestykket1
588211krypdyri1
588343kræmarhandelen1
588373krønikeboki44
588296kulorne14
588472lauvhyttorne3
588481lenderne21
588279liljeblom2
588304ljosesakserne1
588303ljosestakarne11
588492ljugaraand4
588238loftslisterne2
588254loftsromi2
588154lurblaastren2
588283løvorne6
588207mahol1
588178makas1
588187manasseson1
588474middagsbil30
588231midkoven1
588357milkom4
588322misgjerd31
588449mjølkrukka2
588350moabitiske4
588349morberfiketre2
588386motstridig3
588292navi13
588367nebat1
588375nebatsson24
588466nimsison5
588450obadja22
588383offereld12
588358offerhaug2
588399offerhaugar10
588381offerhaugarne28
588388offerhaughusi1
588430omri19
588435omrison3
588146ormsteinen1
588301ovmengd25
588212paabod111
588348paafuglar8
588315paakalling21
588320paakallingi6
588246palmor29
588248palmorne3
588193paruahsson1
588175pliktarbeidarane2
588218pliktarbeidarar2
588482profetsveinarne9
588446ramnarne5
588374rehabeam50
588160rettferdigare4
588364rezon1
588169riksskrivarar1
588344ryggstydi1
588502røykoffer12
588467safatsson4
588363saloma1
588378salomoson3
588389samaria128
588447sarefat3
588184sartan2
588442segub3
588480sekkjety6
588488sekkjetyet1
588379semaja39
588433semer4
588149sengromet10
588368sereda1
588369serua1
588288sidefyllingarne1
588490sidkia62
588215sidoniarane1
588356sidoniarguden2
588437sidoniarkongen1
588353sidoniske2
588501silhi2
588376siloniten5
588459silregnde3
588168sisa6
588372sisak9
588256sjaagluggar1
588258sjaagluggarne1
588336sjøvant10
588394skarn24
588309skattkammeri8
588338skjenkjarsveinarne2
588165skjøkjor10
588496skjøkjorne3
588214skoghogster4
588295skuflerne4
588337spurningarne3
588391starblinde2
588362stridshovdingen1
588144stridskjemporne2
588409styggjelegt2
588401styringsaaret93
588259sulehalli3
588267sulehovud9
588269sulehovudet9
588270sulehovudi11
588268sulorne16
588415syrarkongen31
588413tabrimmon1
588183tafat3
588360tahpenes3
588263taklisterne1
588346tarsisskip1
588347tarsisskipi2
588307tempelsalen3
588444tensta5
588431tibni3
588198tifsah2
588235tilbygnaden4
588229tilhoggen32
588443tisbe6
588201traavarane6
588291tralerne2
588223trevyrket24
588276trømen3
588321ugudlege138
588257umgangar5
588329upplagsbyar2
588312ureknande1
588195urison1
588196utgangsuksar1
588477utnista4
588163utreknande1
588390utrudt2
588302utrøynt5
588300uvegne2
588404vaktmennerne38
588317vedkjennest16
588448vedkjeppar1
588152veldugare5
588247vengdører2
588249vengdøri2
588245vengjesnipp2
588232vindetropp1
588330vognbyarne5
588475vognheren1
588199vognhestar8
588290vognhjul9
588495vognstyraren4
588333yverfutarne1
588170zabud1