Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Fire takstar

Tjønn, Brynjulf Jung

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-15

Av i alt 193 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
583855sjukehuskorridorane5
583854skvulpelydar1