Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Omskriv det rurale

Villa, Mariann og Vartdal, Barbro

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-12

Av i alt 444 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
583760besteforelderrolla1
583756blekesaune4
583759bygdebarns1
583772bygdefellesskapet3
583777bygdeforskning131
583750bygdeforståing1
583767bygdekvardagen2
583745bygdeorienterte2
583771bymaner1
583779crossroads7
583769desintegrering1
583766endringsagentar1
583737enkeltpersonane7
583736enkeltpersonars3
583768familiemarkeringar2
583748fellesarrangement20
583758fritidsynske1
583763fødselsmarkeringar1
583739hyttefellesskapet1
583753individualiseringsprosessar2
583764klubbverksemd2
583751kontaktarenaer1
583738kontaktpersonane18
583765kvinneforeiningar10
583755landbruksbefolkninga7
583775landbrukskvinners1
583754levekårsundersøkinga53
583744likesystrene1
583761livsstilshandtering1
583757omsorgsfunksjonane1
583752omsorgspotensial1
583778reconcidering1
583749ringverknaden5
583742schiefloe6
583741slektskapsbaserte1
583774småbarnsfasen7
583747statusgrupper2
583743tidsstramma1
583746velforeiningar31
583762vennegruppa4
583740venneturen1
583773venskapar10