Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Poesiens pinsett, Mammons finger og Fandens perlemor

Torvund, Helge

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 738 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
583734*hegelsk1
583714adjektivbruk5
583687arbeidsteknikkar10
583735avismetoden1
583702barnemas1
583699bobleliknande1
583690bordflate1
583711bræsing3
583701dagsrestar1
583721diftongbruk1
583703draumetida1
583696erfaringssyklusen2
583730fleipestil1
583692fordommaren1
583727forlagsredaktørbordplatene1
583689furubordet3
583694galleriveggane2
583695gardsrom36
583700gledesblenkane1
583706istappen7
583728kinoduk1
583723kommunikasjonsplattform4
583729kortkorte1
583715kroppsvaggande1
583693leserørsle1
583707manusarka2
583704manuslesing1
583691morgonlys10
583725muslingsjela1
583708noteringsark1
583722omfamnande3
583713overforteljande1
583724poesiopplevinga1
583726seminarbord1
583710skrivebordstekst1
583698skurringane1
583705solglimtet2
583709substanslaust1
583731ufunksjonelle1
583712utestengjande1
583716utropsgestar1
583732utseia2
583688vurderingsmetodar1