Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Informasjonssamfunnet og personvernet

Storøy, Sverre

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 735 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
580909blindetrygd1
580891datafag4
580885datamaskinsystem3
580907dataregister11
580897deltakarmaskiner1
580903effektiviseringsgevinstar18
580910eksamensresultat23
580916informs2
580915logistics15
580912lækjartenester1
580920manmohan26
580911maskinlesbare8
580896maskinressursar1
580887mikromaskinene2
580921orms2
580913overvakingsapparat1
580904persondatasystema2
580905personregistre1
580917realize1
580881småbrør2
580914sodhi4
580908studentregisteret1
580886superorakel1
580889verdsmonopol1
580906 januar1