Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Hans Skjervheim

Slaattelid, Hermund

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-12

Av i alt 190 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
580727fagprosa5
580731forutanelse1
580730inspirasjonsskapende1
580726reallinja4
580728ringheimskafeen14
580734samtalefilosofen1
580732studentnivå1
580733utklypp7
580729vennlegheita2