Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Juridiske perler. Det juridiske som sacrament og svepe

Øyrehagen-Sunde, Jørn

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-15

Av i alt 731 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
579869argumentasjonslover1
579844argumentasjonsmåte5
579818bevegelighetens2
579795blidest2
579815bold28
579831differensieringskunst1
579830domstolsordninga1
579856effektmiddel1
579804erstatningsbeløpet50
579792falker1
579850framskriveleg1
579843frifinnande12
579820fullkommenhet3
579793halser5
579794herdet2
579849humørsvingingane2
579809justismakta1
579873juvelerarbeid1
579847kasuistisk9
579791knoph47
579864konfliktløysingsmiddel1
579842kontraåtak1
579797krinkelkrokane3
579796krinkelkrokene2
579803labyrintvandringar3
579826livsregelen1
579866lovendringsforslag16
579811lovregelen49
579854machina8
579832mellomalderrett2
579867obsternasig4
579852overrealistisk1
579810passbåtdommane3
579790preliminær2
579799rasjonalitetslover3
579833regelsystem5
579798rettferdslabyrint1
579863rettferdslabyrinten1
579860rettferdssøking1
579848rettferdsverdiane1
579870rettsbrukar1
579872rettsbrukarar4
579846rettsbruken14
579858rettshistorikaren3
579845rettslivet56
579840rettsmedvitet5
579802rettsobjekt16
579853rettsordenens1
579837rettsstilstanden1
579871rettssubjekta11
579816rustningens2
579828rustningskledde2
579825samanfatningsvis3
579862sivilretten2
579822sjellaus1
579813sjølova166
579834skadebota9
579841skadebotansvarleg4
579839skadebotrett2
579829skadebotretten3
579812skadebotrettsleg2
579808skadebotsak2
579827skadebotsummen7
579835skadelidne137
579805skadeoppgjer7
579807skadevaldar17
579836skaldevaldar1
579823skirskoting2
579861skjønnsutøving34
579838skuldperspektiv1
579859stolleis1
579855sukces4
579814tilslipt5
579817ugjennomtrengelighet2
579819vanskjebne4
579874veiing5
579800vinklubb3