Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Eit forsvar for norsken

Johnsen, Sverre; Myrvoll, Klaus Johan; Olsen, Anders og Aasen, Kjetil

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-15

Av i alt 696 ordformer var 149 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
579598arveord12
579575arvingene3
579572arvinger12
579636atterskodande2
579559barnemål7
579599bjorvand10
579557blandingsmål6
579531bokvitar1
579515bokvitskap3
579614bokvitskapen1
579498brigdast75
579553bygdarmål2
579628bymåli1
579564dialektatlas7
579493einlita2
579525evlde8
579555faggreini1
579615faglagfagmiljø1
579509faglagi25
579534fastlæst3
579569framandmål3
579510friråduge2
579600fylgjerett5
579580fyremennerne14
579595gamaldansk2
579524granskaremne1
579526grunnfagsålaget1
579550heimelsmenner3
579556heimvaksne5
579547hermet7
579544hevdvunni1
579589hjelpeark1
579611hovudleitet1
579492hugoddar1
579521hugoddarne2
579616hugoddpoeng1
579590hvat7
579617høglærarprofessor1
579536innsirkle1
579491kjernefaggreiner1
579513kunstsoga9
579528kursdeltager1
579588leksikalisering20
579494linorne10
579529lunsjtallerken1
579562lydlæren1
579570lærararne171
579608lærerhøyskolene2
579631medljodsambandet1
579587morfofonologisk3
579558målførearkiv14
579552målførebøker1
579579målførebøkerne1
579549målføregranskararne1
579551målføreinnsamling1
579627målførekart3
579545målførekunna1
579582målluten1
579567målstig1
579566målstiget2
579605måltilstandet3
579635målvokster4
579495nedgangslòtet1
579618nedgangslòtnedgangsstemning1
579603nemningarne6
579496niandemånaden3
579487norderlendskfaget17
579561norrøndelen1
579565norrønluten1
579503norskfagsfolk2
579518norskfagsfolket2
579581norskmålsgranskarar2
579538norskmålsvitskapen1
579489næmingarne14
579504næmingestraumen1
579507næmingetal1
579488næmingetalet2
579520næmingetali1
579619næmingstudent1
579612nærmingarne1
579585næsthøglærar1
579573oppflasket2
579596ordsogor1
579548ovanfyre60
579620ovbodenekstrem1
579539ovbodne1
579519pengevilkori1
579593rangsnutt3
579517røyndomsfagi1
579621røyndomsfagrealfag1
579554røynlegt6
579597seinst163
579606sergjerningi2
579630skillegt7
579609skoleslagene1
579535skrivararne8
579530slumpesam2
579613sogeløysa1
579563solørske1
579629sosiolingvistar2
579578sosiolingvistarne1
579576sosiolingvistikken11
579632spyrjeord1
579568storluten12
579542studeres3
579541talemålsdisiplinen1
579540talemålsgranskingi3
579512tankesoga1
579622tankesogaidéhistorie1
579532tekstgranskar1
579610tekstgransking1
579577tekstlingvistikken2
579505tilskoti2
579514trudomssoga1
579623trudomssogareligionshistorie1
579586trykkavhengig1
579516tydsk37
579546tykkjing1
579607umgjeringi5
579501unaudige1
579502uppattnying18
579500utmerkjing3
579543utmerkjingar1
579584uvitskaplegt2
579527uyversynleg1
579560vaksemål1
579571vanvitskap1
579601veikjer10
579508vekttalsproduksjon3
579602villeiding1
579522vitaliserende1
579490vitskapsskularne1
579506vitskapsskulefagi1
579624vitskapsskuleuniversitet1
579583voksterlinor1
579523ålaget2
579625ålagpensum1
579626åtdrøgattraktiv1
579511åtdrøgt1
579537åtfinnugskapen1