Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Ding, dang, dong: Telefusjon, forvaltningsformer og forbrukarinteresser

Michelsen, Gunnar Guddal

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-27

Av i alt 573 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
579476asnières1
579447bokhaldarane1
579448bokhaldarlogikken1
579473bureaucratie1
579474changement1
579458dagladet9
579484denmark5
579407effektivitetsproblem1
579453eliteingeniørar1
579419fasttelefoni16
579429forbrukargrupper6
579471forvaltningar1
579441forvaltningsform2
579403forvaltningsformer2
579459fusjonskameratane3
579445gatekart1
579456giraud3
579483ingeniørfond1
579417kommunikasjonsløysingar28
579418leiingane14
579461markedsmessige8
579438marknadsløysingar11
579435marknadsmodellar4
579436marknadsmodellen3
579412marknadsoptimistane1
579411marknadsreformene5
579405marknadsreformer3
579440marknadsskeptikarar1
579431minuttpris2
579415monopolistane4
579467monopolistoperatøren1
579446muspeikaren1
579443nummeropplysningar1
579463oppkopling42
579414overføringsliner5
579424policyutforming1
579454polytechnique3
579482practices11
579428prispolitikken13
579422proaktive10
579452profesjonsfellesskap1
579450profesjonsfellesskapen2
579449profesjonsstyrte1
579426reaktive10
579439reaktivt6
579481regulatory11
579437reguleringsmodellar4
579464reguleringspolicy1
579421reguleringspolicyen1
579432reguleringsregime15
579427reguleringsstyremakt2
579425reguleringsstyremaktene5
579423reguleringsstyremakter6
579472rekordoverskota1
579406statsverksemd5
579444telecoms1
579410telefonkø12
579455teleforvaltninga1
579402telefusjon1
579404telefusjonen1
579470telegigantane1
579465telekommunikasjonsfeltet1
579466telekommunikasjonssektoren6
579408telekommunikasjonssystem2
579420telemarknad7
579434teletenesteproduksjonen1
579480tellerskritt2
579416tenestesegmentet1
579430tilgangsdelen1
579457tilknytingsnettet1
579477télématique1
579479wium6
579451yrkesbyrgskapen2