Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Om kvifor ein skal hugsa på og lesa Foucault

Meland, Ingmar

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-20

Av i alt 971 ordformer var 149 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
579335avsverjinga1
579397biopolitikk1
579396biopolitikken2
579284blottstilt4
579326botsøvinga1
579362diettprogram1
579338disputasane2
579391dygdsetikken21
579278eigenlekam1
579274eigenlekamen1
579337eksamensrituala1
579301epikurearar1
579329epikureiske7
579304epimêlesthai1
579325exagoreusis3
579324exomologêsis4
579371feilmeininga1
579400fomidla1
579372foucaultsk2
579269frileggja1
579268genealogien3
579336gestikk3
579306gnoti1
579266gouvernementalité4
579380humanvitskapleg1
579398identitetspolitikken1
579348idéhistorikarane1
579352individuasjonsprinsippet1
579351individueringsprosessen1
579295iverksetja21
579272jordbruksteknologi2
579364kalifornianske1
579395kanalisering19
579381kjønnsoperasjonar1
579334kjøtleg10
579332klostervesenet3
579282kodinga9
579333kontemplasjonen3
579256kryptostrukturalist1
579393kulturkatalogen1
579379kulturtantene1
579263kunnskapsarkeologi1
579401kunnskapsprodukt1
579389kybernementalitet1
579392kybernementaliteten2
579390kyborganisme1
579382legningsendring1
579279linjegymnastikken5
579399livsstilsmarknaden2
579377livssynsmåtar1
579387lusekoftemachiavellisme1
579285maktblotting1
579283maktspela1
579299maktteknologiar3
579350menneskevitskapane1
579322mogleggjord1
579313moraliteten10
579303munkevesen2
579257neostrukturalist1
579260nominalist3
579355normaliseringsforma1
579281normaliseringsprosessar1
579385normalkulturen1
579317nyhellenistiske1
579273oljeteknologi4
579315omvekting1
579309overskygt2
579296perfeksjonera7
579258poststrukturalist1
579291produksjonsteknologiar1
579394reformteknokratar1
579275rulleførande2
579353samverket3
579321sanningslovnad1
579261sanningsspela2
579339sanningsspelet1
579366sansegleder3
579307sauton1
579305sautou1
579341senecask1
579328sjølvavsløringa1
579340sjølveksaminasjon1
579262sjølvforhold2
579271sjølvforholdsteknikkar1
579343sjølvforholdsteknologi1
579310sjølvfornekting4
579312sjølvfornektinga1
579356sjølvkonstitusjonen1
579311sjølvkunnskap3
579323sjølvkunnskapen3
579316sjølvomsorg1
579308sjølvomsorga2
579318sjølvpraksisane1
579288sjølvvedkjenning3
579378sjølvøvinga1
579344skriveaktivitet2
579345skriveaktiviteten2
579354skrivedugleikar1
579342solidariseringa1
579347sosialhistorikarane1
579300stoikarar1
579255strukturalist1
579388styringsmentaliteten1
579386styrmannsskunsten1
579357subjektivasjon1
579358subjektivasjonen1
579360subjektiveringsmåte2
579369sujet9
579346tankefikseringa1
579293teiknsystema2
579367teleologien1
579292tematisera2
579252tenkjinga9
579276tillits2
579286tilslørar3
579302tilstøyter1
579365travail2
579277treningsapparatet3
579368téléologie1
579297udøyelegdom13
579287uhamsleg5
579289undersøkingskonteksten1
579314utmyntar1
579320vedkjenningsreligion1
579376vedkjenningsøving1
579330verbaliserande3
579349verbaliseringa2
579259verdinihilist1
579359éthique2