Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Roser og blod

Lund, Kåre

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 358 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
579168beare1
579172begunstiga1
579158blodøksdotter1
579176determinist7
579155erkjenningspotensial1
579171etterkomerskene1
579175generalprinsippet1
579165hovdingdømet1
579180kjønnsdelane4
579173kjønnstilhøve2
579152kjønnsvitskap1
579174kvinnegransking1
579154kvinnehistoriske1
579179kvinneinteressene2
579178kvinneinteresser1
579166pizzano1
579156sagakvinner1
579160selsbane3
579161skipslast10
579163storkloke2
579177totalforklåring1
579167trubadursongar1
579157utmanøvrerte9
579164vatnsfjord1