Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Moralen ut, realismen inn?

Dale, John

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-15

Av i alt 321 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
578114aktivitetslista1
578109atomnedrusting10
578122blandingstilhøvet3
578113fredsprisvinnarar14
578118fredsskip2
578115halvmilitære29
578111misjonærimpulsen1
578120relations26
578119sandinistsjefen1
578112stormaktsdominans1
578121utarikspolitikken2