Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: 90-talslitteraturen

Andersen, Hadle Oftedal

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 865 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
577896arkhilokhos2
577891baksidetekst4
577928barnehagetantene2
577884besetting2
577929bipoeng2
577875bortdrømte1
577865brukslyrikken1
577864etappelengd1
577919fiksjonalitet2
577911fortauskaféen1
577910gatesteinen13
577920generasjonsromanen1
577917generasjonsskrift1
577871grøndahls2
577877guttesopraner1
577909hegredikt1
577874helvetessyner1
577899hendingsrekke1
577907hesjedals1
577927høgskulemodellar1
577889individsplitting1
577895intertekstualitetsdimensjon1
577906istidens1
577887klassikk1
577922kompisgjeng6
577933kriseopplevinga2
577888kriseorienteringa1
577885kroppsorienterte4
577921kurlands1
577900lodén10
577901ludium1
577898lykambes2
577866modellorienterte1
577878morsvarme1
577897neobulé6
577883nevrosa1
577935openbar28
577879pikeaktig1
577876pikeværelse9
577932psykologiseringa3
577893sjeherazad1
577890sjeherazads1
577872støvtyggende2
577930symmetrien21
577869teoritung5
577931teoritunge6
577873tilbakeholdte2
577870tredimensjonell1
577916universitetsfilosofen3
577905utgravd1
577925venteår2