Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Jakta på det norske

Angell, Svein Ivar

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 236 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
577379allmugekultur1
577375arnger1
577351avslutningskonferansen1
577384eliteperspektiv2
577356eliteprosjekta1
577367enkeltbidraga1
577360framvekståra1
577381historiesosiologisk1
577369hroch7
577376identitetsprosjektet1
577366identitetstanken2
577365idéstraumane1
577359klippenberg15
577370konferanserapportar2
577378konstruksjonsperspektivet1
577353kulturkonstruksjon1
577358kulturnasjonalisme20
577371lyssettingar2
577382moderniseringsomgrep2
577368nasjonaldagsfeiring6
577380nasjonl1
577355nasjonsbyggingsprosjekta3
577354nasjonsdannar1
577373oppfinnelsen14
577374rekontruksjonen1
577362skjematisera1
577357spesialartiklane1