Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Når vart vi kristne?

Schumacher, Jan

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-18

Av i alt 370 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
577344augustinisme1
577333balthild1
577335dagobert4
577341dusert1
577338eigenkyrkjesystemet1
577342eusebios1
577326folkereligion8
577319forn23
577325frelsesreligion2
577320germanisering1
577328germaniseringa1
577327germanisert1
577321germanization1
577318herskarmakt5
577316intronisasjonsmyte1
577317jarledømmet1
577315jotunkvinne3
577329kongeideologi4
577334krigsbytte6
577331kristningsprosessen1
577336kristningstid1
577350kyrkjehierarki2
577322medieval8
577332merovingardronninga1
577313neutiske1
577314noregssoga10
577330numinøse1
577346remedia5
577339ritualiseringa1
577340stammefolka3
577347trolldomsformlar1
577345weibull2