Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Hulda og songdansen

Nordal, Anne Steinsvik

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-18

Av i alt 559 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
577266alb89
577261ascheheoug1
577231bondeungdomslaga31
577217brostrup27
577267cammermeyers66
577235dansemåten1
577259dansetradisjonar11
577256dansetradisjonen3
577223danseviser1
577253folkedanslaget9
577263folkemuseets9
577265folkemuseums22
577224folkemusikkforskaren2
577247folkeopplysningsnamn1
577255folkeskulane11
577219folkeviseprofessoren1
577218folkevisesamling5
577238folkevisesteget1
577252forspildt4
577239færøytradisjonen1
577237færøyturen1
577240gjenskapte12
577243heimfolk2
577214jonen1
577212kulturskapar4
577226kvaddikting1
577222kvedartradisjon2
577216melodibilag1
577229nasjonalbunader1
577221norskdomskrinsar1
577242oppvisningsdans1
577230oslodamer1
577245riddarhug3
577264ringdanse1
577246sjølvofring2
577215sogukvæde1
577232songdanstradisjonen1
577250stordansarar1
577251stordansaren3
577233studieferd8
577241teaterdans1
577225thuren2
577228ungdomslagene10
577234visedans1
577227viserne2
577244visesongen3