Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Brønnpissaren og hans demon

Langdal, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-15

Av i alt 1192 ordformer var 189 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
577016agøy9
577133antiengelske1
577034antifascisten1
577013apologien2
577098arbeidssky13
577127assosiasjonsevne1
577193austlandskommunar2
577119bdg1
577124bedervet6
577075betingelsesløst9
577109betydningsmessig1
577012brønnpissaren1
577122bymåla46
577120dagligtale7
577184danskvennlege2
577024deltakende6
577105diamentralt5
577146diskrediterende2
577196dåråpnar1
577104emneval8
577083etterklanger1
577093etterviktoriansk1
577029falangismen1
577059fascistregime3
577201fascists1
577175feineren1
577149fellesskapsmentalitet1
577084filosoferinga8
577074flåseri3
577177folkepsykologiske2
577019forsvarsministerens9
577082forsøminga13
577110fremkalles1
577091fremskrittsoptimismen1
577194fremtredande2
577134fridomskamp7
577041funksjonssamanheng1
577135førarstode1
577159førende25
577067gasskamrene3
577038generalstabsoff1
577141gjenoppstod5
577115gymnaslærdom1
577178halvføydale5
577032heksegryten1
577113hovudstadsområde1
577138ideologer4
577069idéhistorikar10
577090idéprofil1
577036idéprofilen1
577130idétidsskrift1
577039idétunge1
577063irrasjonalistisk2
577020irregulær13
577170jeronimus3
577064jødeforfølgjingane1
577126klangleg2
577044knytnevar4
577197komedianten1
577068krematoriene1
577076krigsindustri3
577021kuppartet1
577033kupplan1
577049kvalitetskategorien1
577099kvinnespørsmålet3
577106landsmålsidé1
577129landsmålssaka2
577014leitmotiv2
577080libido4
577070likvidasjonen5
577092livsforherligende1
577114lydhermande9
577096maskinkulturen8
577015mediemessig14
577086medlemstilsig1
577023menstadaffæren1
577018ministertid3
577172mondén1
577156mållrørsla1
577128møntergyldig1
577174nasjonalrasisme2
577186nasjonalrasismen1
577187nasjonalsjåvinisme1
577077nazifiseringa13
577136nazifår1
577045nazihelsingar1
577051naziokkupantane1
577058nazistaten2
577072nolk1
577143norskdomsbevegelsens1
577148norskdomsrørslas5
577165norskdomsrørsle5
577167norskdomssakene1
577144norskdomssymboler1
577182nyanselause1
577157nynorskbevegelsen1
577139nynorskmennene1
577162nynorskrepublikanarane1
577164okkupasjonsstridens1
577145okkupasjonstiden7
577155opphøyd3
577112overklassens7
577137overløparane1
577171overløparar1
577054partidanninga2
577097polære3
577062prefascistane1
577066presteleg9
577030primærbase1
577117ptk2
577180påtek8
577056quislins1
577057rasebiologi1
577102rasegrensene1
577050raselæra4
577042rasepolitikken2
577192rekrutteringsarena7
577052revyvisa1
577151riksmålsaviser1
577168riksmålsvernet9
577071rikstelegrafsjef1
577163royalisme1
577169samarbeidsmenn1
577022samfunnsklasser8
577132samtidspolitikk2
577095seksualvennleg1
577088sigridundsets1
577061skeivtolka1
577047skipsmetaforar1
577188slendid1
577040sosialistlederne2
577111språkleirane4
577025statsrettsleg19
577028storborgarar7
577081strukturparallell1
577043styreformen1
577100suffragettene3
577150syllogismen7
577123søraustlandsk2
577027tankeføringa3
577154tilbedelsesdelirium1
577161tilga5
577107tungers2
577140ultrakonservative10
577176unterschiede1
577189verdenskulturen4
577101vitalismens2
577190vrangforestillinga2
577173wegelands1
577037yndlingsretten7
577078ytringsfrihetsperspektiv1
577060åndstradisjon1
577179åttak5