Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Arbeiderpartiskulen

Hustad, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-15

Av i alt 1109 ordformer var 155 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
576895aktivitetsorienterte3
576888aktivitetspedagogikk1
576849alderskull2
576926allmennlærarane2
576959antiintellektuell6
576876banalpsykologisk1
576882basisopplæring2
576836begrensende9
576890behaviorist1
576861bøyingsskjemaet1
576950deklassere1
576917desintegrerte12
576827emphasises1
576918famileforhold1
576858feinschmeckerar2
576816folkeopplysarane1
576821folkeopplysningsskulen1
576808folkeoppsedar4
576817folkeoppsedarane1
576865formaløvinger1
576857forsøkskaniner3
576854fyrsteklasse13
576924førtidspensjonerer3
576825gogisk1
576947grunnskulepensumet1
576848grunnskulereformene1
576960gruppeprosjektoppgåve1
576852hjetlands2
576813humankapitali1
576934høgskuledirektøren8
576906høringene13
576935innovativ109
576847integreringsprinsippa1
576883internalisering9
576903jetmaskin1
576822kjønnsforvirra1
576902klassespråket1
576868klassesteget19
576864konsonantgrupper6
576942kunnskapsformidlere1
576871kvadreringa2
576952kvinnepedagogane1
576927langtidssjukefråværet15
576919lovovertredere1
576820lærardeklasseringa1
576833lærarutdanningsrådet2
576900maktmisbrukaren1
576841maktutreiaren1
576932mappevurdering3
576829mastering4
576830matematikkbøkene1
576826matematikkengasjementet1
576945matematikklærarane2
576946matematikkoppgåver2
576867matematikkplanane1
576860matematikkplanen3
576828maths2
576914matteboka14
576913meiningssøkande1
576845minsteren1
576869monom1
576811motkulturist1
576810motkulturistane1
576949norsknivået1
576859norskplanen1
576863norskverka3
576912numerologi1
576886næringskjeder10
576844omnipotente1
576839omprogrammeringa1
576815opplysarar1
576922opplysingstanken1
576809opplysingstradisjonen3
576939oppløysingsperspektivet1
576835opprørsskole1
576958oppsedingskonvertittar1
576823oppsedingsperspektivet1
576812oppsedingstradisjonen2
576904overflyr1
576957pastorane1
576893pedagogikkmiljøet1
576862perfektum34
576962perplekst1
576905planskriver2
576870polynom4
576955ppu3
576891progressivismen1
576831proselyttar4
576814pseudoreligiøs1
576837rangeringsbehov1
576953realkunnskapen1
576940regredierande1
576921reminisensane1
576911renessansemenneska1
576941samfunnsrom2
576931sideeffekten3
576951skoddebanken1
576834skoleopprør3
576898skrivemeistring1
576938skuletilpassa1
576850småskulesteget14
576881sosiologilærebok1
576879sovjetmennesket2
576897spørjegranskingar3
576853stortingsvedtaka5
576875tallgåter1
576874tallmystikk2
576832taparprodusent1
576901taxikøhistorier1
576878trønderguten1
576818undervisningsmetodane7
576961urinalet5
576936utdanningstradisjonane1
576923uttynte1
576838uutalt3
576956vekkingsrus2
576943verdibærere1
576915xli10
576916xlii7
576920xliii6
576925xliv2
576944xlix2
576928xlv6
576929xlvi2
576930xlvii2
576933xlviii4
576880xxix5
576866xxv10
576873xxvi10
576877xxviii10
576884xxxi2
576887xxxiii2
576892xxxiv3
576910xxxix5
576894xxxv3
576896xxxvi2
576899xxxvii2
576872²1