Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Framleis fri og frank

Hildre, Edel

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-25

Av i alt 1255 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
576796afroskandinaviske1
576804ankeinstans32
576774arbeidstakarsida27
576759aspirantkurset1
576785atommakta1
576756auststatane3
576749avkriminalisering41
576790diar6
576751dksf3
576757dksfs1
576769dringspolitikken1
576773eigennytten5
576771einpersonparti1
576761enkeltbedrifter44
576743ffg4
576776folkeavstemmingar18
576791fordelingsstaten1
576741forhåndssensur4
576803forvaltningsavgjerd3
576752fredsfestival6
576793fredsfestivalane1
576753fredsfestivalar1
576747frirepresentant1
576805fylkesvalstyra3
576800godkjenningsfristen1
576764grunnlovsforslaget12
576781gruppetenkinga2
576788inntektsmoglegheitene5
576742juristforbundet8
576748kvinnfolkmas2
576801namsrettssøksmål1
576760parlamentarikarforsamling7
576782presidentvalkampar1
576783privatkapitalismen1
576765programutforminga6
576755propagandastemne1
576763renominert12
576767resolusjonsforslag10
576784skrivebordsøkonomar1
576792sovjetstyrte1
576744statsforfatningsinteressert1
576798stiftingsmøtet31
576795studentersamfunns1
576779støttetilbod6
576758tenkegruppe1
576799tingrett2807
576797ungdomskongress1
576802valstyra17
576780velferdspolitikarar1
576777vrengjebilde2
576766wibe48
576762yrkesstatus6
576772ytterhorn10