Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Eit svart hol å sjå gjennom

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-26

Av i alt 150 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
576615angstflammen1
576621damverk11
576625febermarer1
576627gutebandar2
576624hildringane1
576623hyperstaden1
576614imploderte1
576622kikhol8
576626kontrollorgana8
576619kvardagsvesle1
576620limes3
576617nasjonsbrørne1
576616romkjensla3
576628urmenneske2
576629veidetokt1