Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Framtida er så ljos…

Zahl, Jan

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 1013 ordformer var 104 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
575905ads3
575943amfetaminrus4
575933bearbeida40
575977bedriftsøkonoms1
575892bokformatet1
575907cookies11
575974demokratifunksjon1
575886digitalia1
575901dødlinje1
575932eigensaker3
575935fartsblinde2
575922fellessaker4
575980fellesstoffet2
575915formata20
575929formiddagstime2
575986formmessige2
575960framtidsløysingar7
575955gassform12
575934hovudfordelane1
575896hypertekstualitet1
575963høgskulesektoren76
575983informasjonsflommen2
575895informasjonstilfanget11
575958innhaldssida33
575987interaktiveteten1
575894interaktiviteten2
575964journaliststillingar2
575928kjeldenettverk3
575921klippsaker1
575979kringkastingsformat1
575946kvalitetsmålet2
575968kvalitetsstempla2
575961kyberversjon1
575897lenking2
575948maskinskriving4
575890mediegigantar3
575976mediekanalar13
575884medierøyndomen1
575889medieslaget1
575917modermediet1
575911multimedialt5
575951multimedium3
575904nedetid3
575972nettaktørar3
575931nettavisens9
575914nettbrukar5
575913nettbrukaren2
575902nettfolket3
575924nettjournalist7
575923nettjournalistane3
575908nettjournalistar2
575891nettjournalistikk8
575970nettmarknaden2
575918nyheitsbyråa9
575916nyheitsleiande2
575985nyheitssidene1
575984nyhendeleverandørar1
575903oppetid11
575969organiseringar7
575962ovedrive1
575941papirmedia1
575957papirverda1
575927personalressursar41
575982perspektivera1
575950pressemeldingar31
575910publiseringsverktøyet1
575940radiojournalistikken1
575900seglskuteregattaer1
575938simultanomsetja1
575947sivilist7
575912sørvaren1
575981tidsfordelen1
575909trykkeritekniske1
575965turbofarten2
575966ufiltrert3
575973vesentlegheitskriterium1