Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Folkeavstemming om EU

Wyller, Thomas Christian

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-07

Av i alt 1332 ordformer var 158 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
575872afgjørelse53
575792aktørinteresser1
575836angripast9
575743ankemoglegheit1
575879ansvarsområdet168
575868avgjerdsforventning1
575760avgjerdskompetansen9
575733avgjerdskrise1
575731avgjerdsmetoden1
575861avgjerdsmyndigheit8
575829avgjerdsmyndigheita2
575839avgjerdsråd1
575840avgjerdssamanheng1
575857avpolitisere3
575796avstemmingane2
575775avstemmingsdagen1
575838avstemmingssamanheng1
575759avstemmingsvariant1
575830deltakarrett1
575779demokratioppfatningar1
575880djupboring1
575778dobbeltspora12
575795dobbeltsporet53
575753emosjonsplanet1
575736evnukken1
575862fastsementerte1
575850fingerspitzengefühl2
575789fleirtalsdemokratisk1
575748forfatningskrise2
575750forfatningsstridig2
575764forfatningssystemet2
575804forfatningstrekk1
575877forhandlingsvilkåra1
575791forvaltningsrolla1
575843frammøteprosenten26
575781frontposisjonane1
575871grl38
575870grunnlovsparagraf11
575860haldningsmønster1
575833haldningsmønsteret1
575745haugestads1
575786herlegdomar18
575734hærskrika2
575821informasjonsarenaen1
575794informasjonssektoren4
575852informasjonsstraum8
575858kampsona1
575799knesetje7
575788konstitusjonalismen2
575824kratiet3
575865kriseforsikring1
575784krisepotensial1
575803krisepotensialet1
575881kriseverknader1
575752legitimitetskrise4
575754legitimitetsomgrepet1
575846leiesnor1
575831medavgjerande1
575769mindretalsrettar16
575805minimumsframmøte1
575806minoritetsvernet11
575882mogningsprøve1
575867peikestokk7
575735pliktmerknad1
575849prosedyreforståing1
575808prosedyregevinst1
575773prosedyrekonflikten1
575875prosedyreproblema1
575856prosedyrereglane21
575732prosedyrespørsmålet5
575768prosedyrestriden2
575853prosedyrevalet2
575873raadgivende2
575761rammeordninga1
575847regellojalitet1
575807regelval1
575878regjeringssak3
575818ressurssparande20
575757rettsordenen21
575866rettsregel52
575765rettstilstanden111
575777rådgjevingsstatus1
575842rådgjevingsteori1
575851saksstandpunktet2
575798saksutfallet4
575820samlemål2
575770sigerssjansen2
575776sjølvdefinerande3
575728sjølvstenderus1
575756sluttløysing1
575762spesialføresegnene2
575844stemmefordelinga5
575766stortingshandsaming2
575737stortingsminoritet3
575772stortingsminoriteten1
575811stortingsprofil1
575726strategikarar1
575819svakheitene20
575802svangert3
575815svingdøra14
575822systemforståinga3
575785systemkomponent2
575809systemtap1
575827tilleggsdimensjon11
575774tilleggstrekk2
575863tiltakslinje1
575729unionstankar1
575787urdemokratisk1
575816utgangsfunksjon1
575783vedtaksbiletet1
575793vedtaksforventning1
575834vedtaksfunksjon1
575746vedtakskrise2
575747vedtaksprosedyre1
575841vedtaksteoriar1
575751vektfordeling11
575845vekting25
575797veljardeltaking1
575825veljardeltakinga1
575817veljarengasjement1
575741veljarfleirtalet13
575810veljarfordeling1
575869veljarfrustrasjon1
575782veljarinnslag1
575864verdihorisont1
575837verkemåtane1
575739vetotunge1
575859ynskedraum1