Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Ei verdserklæring om språklege rettar

Wiggen, Geirr

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-07

Av i alt 1544 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
575629akkulturasjon3
575704aksiomatisk7
575719alfabetiseringsføremål1
575613artsvariasjon2
575649autoktone6
575671bestillingslister3
575715blokh1
575576ciemen3
575622diaspora7
575665dokumentsamlingar2
575684einskildpunkt2
575685einskildstatar1
575716elevmåla1
575604erklæringsutkastet1
575577escarré1
575661ettersynkronisering1
575600europakonvensjonen3
575647fagskolar6
575593finansieringssystem31
575710frankofone8
575646førskolen5
575589grunnkriteriet1
575723grunnårsaker1
575672handverksorganisasjonar1
575700heimfesting30
575584høyringsutsegner11
575609imperiemakt2
575658informasjonsføremål2
575675ingrediensopplysningar1
575674innhaldslister3
575660interkulturelle4
575693jiddisktalande1
575679jurisdiksjonsområde137
575690kastiljansktalande1
575633kodifisere9
575617konkurranseprega13
575699kubchandani1
575664kulturindustriar2
575659kultursfære1
575663kulturtilstellingar5
575698lachman2
575670leveringssetlar1
575718linguistics17
575701lovverksarbeid1
575706læringsinstrumentet1
575612mellomspråkleg5
575621migrasjonsområda1
575652migrert1
575601ministerrådskonvensjonen1
575578minories1
575707morsmåla8
575703morsmålsbruk1
575705morsmålsdidaktikk1
575580nacions1
575598nalt2
575712nasjonalspråkleg3
575667nylegare1
575687nynorskbruken56
575587omprøving3
575651overføringsmetoden1
575637overterritoriale1
575596pakter6
575635polyglott4
575709primærspråk3
575717primærspråklege1
575603pécs3
575602rammeverkkonvensjonen1
575666referanselitteratur2
575620referenttilfelle1
575618regelfesting6
575711regionalspråklege1
575681regjeringsbundne1
575625regjeringsinstitusjonar3
575585regjeringsubundne1
575643rettkjende6
575644rettkjenningsinstansen1
575682rettsfeste2
575668rettsgyldig6
575695rium1
575632samanhengsforståing1
575615samhandlingsområde1
575571signeringa26
575714slaviskspråklege1
575636språkbruksområde1
575573språkbrukssamanheng1
575631språkkarakteriserande1
575683språklovgivinga1
575607språkpreferansar1
575624språkrettane3
575686språkrettskonvensjon1
575595språkrettslege1
575688språkrettsorganisasjonen1
575594språkrettssamanheng1
575689språkrøktarar3
575702språksamfunnsomgrepet1
575697språksosiologen6
575586språksosiologiske10
575583språkvitarar15
575619stadeige6
575639standarddokument2
575606statsstyringane1
575627særkjenna13
575648særkompetansen2
575638tenesteorgana2
575696territorialomgrepet2
575626tilleggssosialisering1
575634tilskynding1
575642tolkehjelp13
575669trygdeverksemd1
575678turistgaidar1
575623tvangssituasjonen7
575662underteksting3
575645undervisningsemne2
575708utdanningsspråk1
575611utviklingshøve5
575572verdserklæringa63
575575verdskonferanse13
575614verdsvid7
575676yrkesaktivitetane1
575677yrkesspesifikke1
575630åtferdsnormene1
575628åtferdsnormer1
575579ètniques1
575721èva1