Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Feminiseringa av nynorsken, teatret og målrørsla

Walton, Stephen J.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-28

Av i alt 1436 ordformer var 230 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
575449accountability6
575460achieve4
575454achieves1
575346almuesmænd1
575490anpassningsprocedur1
575549applisert5
575415arketypisk6
575461autonomous3
575411befalsutdanning8
575531belevad1
575500bereder4
575507berett1
575488berodde2
575480betänka1
575552biosystemet1
575517blixt5
575451constitute2
575452criteria8
575453deemed2
575443demise2
575447dialogic1
575541djuren2
575446equal10
575394ettervear2
575464exigency1
575450factors4
575343fallogosentrisk3
575556feminisering4
575340feminiseringa6
575423forfattarnummer1
575366forfattarpara1
575342forkynningsmonopolet1
575487fortörkar1
575538framåtståande1
575481fäller1
575542födan1
575496förbindelser2
575529förde2
575523föreställningen2
575508förgrenat1
575524förs1
575492förstör2
575520förtorkar1
575478förut3
575433fødsle7
575380førstegenerasjonsakademikarane2
575504gemensamt1
575431generasjonsdialektikk1
575489genomgå1
575462ghettoized1
575379glattstrigla2
575521grannarna1
575486grenar1
575470grensesetjande4
575357grublarane1
575482grupp2
575418gruppementalitet2
575437guteleikar2
575435gutesosialiseringa1
575528gången4
575532hedersman1
575406heksebrenningstradisjonen1
575553heltedådar7
575513hindrade3
575463historical24
575407hjernevariantane1
575349hosehælane2
575555hovdingtradisjonen1
575358hustruene6
575408håbrekkes2
575392håndbagasje6
575355høgmoderniteten6
575483iakttagit1
575455ideological5
575527ihåg2
575360ikonisk19
575539inbilla2
575456inclusive13
575372industrisamfunna22
575399ingebrigsten6
575516ingrepp1
575441innlemmast70
575395innsatsvillig3
575389interforskjellane1
575388intraforskjellane1
575493inverka1
575537karlbergsfilosofi1
575554kjønnsbundne2
575363kjønnsstatistikk1
575426kollektiviserte2
575514kollektivsystem11
575356kulturtypiske1
575364kvinnedel46
575369kvinnevennlegheit1
575472lagsleiarar4
575345legert45
575402leiarfilosofi12
575414leiarval9
575438ligatabellar1
575567livstriden1
575540löner3
575458macropolitical2
575383mannekvinne1
575367manninner1
575378marstoget3
575511medvetna1
575416meirarbeidet25
575530militär3
575436modellandskap1
575352modelljernbanelandskap1
575551moldjorda2
575448mutual17
575434mystifiseringsprosjekt1
575397målmenneskje1
575382måloffentlegheita1
575396målpolemikk1
575420målrøystingane1
575425nasjonalistorganisasjonane1
575563nationalisms1
575526naturnödvändighet1
575473nemndleiarar14
575471nettverksbyggjande2
575400nyerobra1
575374nynorsktradisjon1
575509näring1
575501näringen2
575479okunnighet1
575422omsorgsargumentasjonen1
575419omsorgsbasert1
575534omvända2
575341ordfiksert1
575350orslitne1
575465overarching1
575387overbestemt2
575445overwhelm1
575535pacifistiska1
575421parallellklassearbeidet1
575353pardanning3
575354pardanningar2
575413personfokusert5
575401populærpsykologi1
575347privatpsykologiske1
575499provianterar1
575457putatively1
575440radhakrishnan6
575361resiprokt1
575403romforståing2
575519rotnät1
575498rotsystem10
575477rotsystemet9
575424ryd28
575543rätta3
575365sakprosaiske1
575533saktmod3
575505salter4
575391setebeltene4
575564sexualities1
575409sindets3
575547sjukdomstilstand10
575495skikten1
575385skinlikskapen1
575512skuggade1
575417skulemålsrøystinga6
575344språkarbeidet25
575368språkpris34
575373stipendiatane24
575484sträcker1
575515störs1
575442subordination2
575467subsumes1
575506sugit2
575510svagare1
575362systematiserande2
575468temporalities1
575405testosteronhjerne1
575476tidsskriftartikkel10
575439tilhøyrsritual1
575525tjänar1
575348toflone1
575544trädens1
575497trädets1
575503trädgrupp1
575444typically3
575351ubøtte2
575466umbrella3
575459unable5
575429ungfinnar1
575430ungkroatarar1
575428ungtsjekkarar1
575432unntakslaust3
575404urinstinktet5
575370utdelingar57
575502uteslutande1
575376vessas1
575548vevsystemet1
575485vidgar1
575494viktiga2
575536villors1
575491vänjer1
575522väx1
575475wägner5
575546wägners1
575562yaeger1
575410yrkesbestemt1
575518yxa2
575390ødipal1
575474økofeministen1