Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Algerie:Kvifor valden?

Vikør, Knut S.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-25

Av i alt 851 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
575028ais26
574988banalisert7
575005belhadj10
574998benjedid1
574991drapsbølgje2
574996einskaplig6
575000fleirpartistyre2
574990flomlys25
575014formuleras1
575015friheiter8
575010fromheit8
575040funnes10
574999gjennomføras7
575001hurten6
575023knusas4
575004madani2
575039maksimalkrava1
574993nedkjempas1
575031nytilkomne1
575021partiorganisjonen1
575036regjeringsvennlige7
575009religionslause2
575022reorganisere12
575025represjon20
575037sjølvforsvarsgruppene1
574997statsstyrt9
575002sturten6
575008såpeseriane5
575027terrorangrep176
574992terroristgrupper10
575033tettheita1
575013tilpassas8
574994tunisisk6
575012uskolerte4
575035valboikott1
575034valdelig2
574989valdelige5
575038valdeliggjering1
575041valdssituasjonen2
574987ytterliggåande3