Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Noreg: Steinrikt og stagnerande?

Törnquist, Olle

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 497 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
574925arbeidsorganisering11
574909bygderomantikarar1
574889båhuslenske1
574919eksaminering2
574902etterspørselstrykket1
574917framandarbeid1
574892griseheldige1
574903grådigheitsapostlar1
574913industrialistar4
574907innbedde6
574900innvandrarfiendtleg2
574912klasseallianse1
574897kungshamn8
574905kunnskapshungrige1
574904luksusbåtane1
574920lærarinnsats1
574898manila101
574895migrantarbeidar1
574934noregsbiletet1
574890noregsvenn1
574933oppdragsforsking21
574916peasants2
574930pensjonspengar8
574932pensjonsspekulasjonar1
574896skandinav16
574914spandable6
574935storforbruk6
574924tayloristisk1
574926timerekneskap1
574899trivandrum2
574888törnquist3
574931utdanningsentreprenørane1
574921utgreiingsinstitutt1
574906utlendingsfiendtlege1
574908utviklingsstatane1
574901valutaeksport1
574918wasa16
574922weberiansk1