Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Liner i norsk historie

Titlestad, Torgrim

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-07

Av i alt 1181 ordformer var 159 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
574658aarhundreder13
574611arbejdsomme1
574717atterfødd9
574595austlandskonge1
574677benecte1
574673bondeførarar6
574619bondehovdingar2
574671bondekommunalisme2
574700brennevinsmonopolet1
574656bukdahl57
574676claussøn49
574612danskerne4
574722dyreflokk4
574569eidsvollsgrunnlova11
574715eidsvollsmannen14
574650einekongane1
574693faseskifte2
574601feldbæk26
574659fiktion4
574580flåteranet6
574678folkes4
574582forskingsmål2
574687forskingsperspektiv1
574577frigjeringsverket8
574615føydalvelde1
574633goff3
574573grunnlovsgjevande3
574566grunnmentalitetar1
574574handelsborgarar13
574697heimelsmennene9
574679herskarelite1
574598historikargruppa1
574644historikarkollegaer1
574578historikarkrinsar2
574645historikarmiljø3
574586historikarsyn1
574600historikarsyna1
574664hovdingættene1
574636hovudepokar1
574565hovudpåstandar1
574610hårdføre1
574684håtten6
574576høgborgarleg4
574620identitetstrekka1
574689ingman6
574614jyder3
574597kortidsperspektiv1
574588korttidsperspektiv2
574662kulturfunktion1
574655kulturrøtene2
574584langtidsperspektiv17
574642leegaard44
574603leiarpersonlegdom2
574637lovpraksis4
574572makttomrommet1
574691manderfeldt1
574711matmangeloppstandar1
574629mentalitetane8
574632mentalitetshistorikaren1
574719mobiliseringsagent3
574591mobiliseringsgrunnlag4
574609moelsworth1
574665målsmennene3
574585napoleonske5
574634napoleonstida2
574628nasjonalismedebatten1
574718nasjonsbyggingsprosjekt16
574646nasjonsmedvitet1
574613nedsættende4
574698nedteikningane8
574641norskdomskjensle2
574666norskorientert1
574702overklasseintellektuelle1
574653overklasseskikkar1
574696privilegiepolitikken3
574605protonasjonalisme1
574567rettsoppfatninga26
574667rettstankegang6
574724revolusjonsideal2
574575revolusjonsidear1
574692revolusjonssongar2
574594rikssentret1
574705samfunnskilane1
574570sideverknad8
574571sigersmaktene3
574623sjølveigaren8
574720sjølvstendeinnstillinga1
574680sjølvstendementalitet1
574716sjølvstendestrevet1
574714sjølvstendeverket2
574626sjølvstendevilje1
574713sjølvstendeåret1
574607sjølvstyringsvande1
574688spionrapportar2
574631språklikskapar1
574627standsfellane4
574617standsfellar3
574651statselitane1
574695stendeånd1
574590stormaktsgodkjenninga1
574592stormaktsspelet1
574663stormannskulturen1
574682strekast24
574669styringsformene2
574723styringsgrunnlag7
574648særsvipar1
574672tingtradisjon1
574668tingverksemda1
574625tocnaye4
574643toppelite1
574568toppunkt15
574635ubevisstheit1
574602undergruppa27
574661utilstrækkelighed1
574581utleia17
574596vestlandskonge1
574647vidspreidd9
574589visekonge12