Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Thabo Mbeki om NEPAD

Mbeki, Thabo

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-27

Av i alt 712 ordformer var 70 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
574503aafrikanske2
574540afrikanararne1
574537angolske5
574505aou1
574496augoe2
574547avkolonisert2
574497byllar25
574502dden2
574529delaer1
574543dyrkbart10
574562eitn1
574544elektrisitetssystema1
574542ernæringsnivået1
574564fattigdomssvøepa1
574550ffor6
574513fiskal14
574525fokuseralegg1
574559fråutsegna2
574560fråutsegnene1
574554gjenføda1
574556haldeeldt1
574545halveparten1
574524historiea1
574511innføraing2
574514innførting1
574523jordbrukssektoren13
574541jordbrukssystema2
574538konfliktsituasjonane4
574512likeav1
574563løfteovnad1
574558millenniumkonferansen1
574551mmenneskerettar1
574552måvil1
574528oppbyggingsprosessen1
574509partnaerskap1
574494partnership40
574549pprogrammet1
574515regulerbare8
574530rekonstruksjonsprogrammet1
574526rettssystema9
574516revitaliseraing1
574522rollener1
574532semjene1
574519sjukdomardommar1
574506skalverta1
574536skavil3
574518skuleringskolering1
574507strukturerast5
574531styringsmåtane1
574521styrkjaing1
574499søppeldungar2
574533tverrnasjonale3
574501underutviklinga8
574546utformainga1
574500utpining4
574495utstikkande80
574510utvietydig1
574504uunionen1
574508vedvil1
574527veraer1
574553verning26
574517vidareutviklaing1
574498vintervindane3
574548vtil1
574520åei2