Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Tebage te talemålet

Skjeveland, Erik

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-27

Av i alt 927 ordformer var 256 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
574259aenkver1
574328allmennmenneskelig2
574240anvendelsen17
574469artikkelforfatterne4
574250askaut1
574351avspeile8
574459avspeiles5
574436baggrunn1
574308baghodet1
574287barnaskolen1
574277barretta1
574438bastardfag1
574437bastardfilolog1
574393binært20
574294bogmålet1
574302bogmålsk1
574378bognorsk1
574387bognynorsk1
574307bognynorsken1
574299bognynorskens1
574458bogås4
574461bokmålsmennesket1
574260bortigjønå1
574435brogete1
574441brugandes1
574383cics1
574381cobol4
574244dagdrømt1
574370dansker76
574379dataavdeling3
574408dataspråg1
574390datasprågå1
574388datasprågås1
574371deritte1
574326dialektanes1
574468dialektomgrepet1
574445egenskab12
574354egenskaben1
574285einmannspublikum1
574281engelskengelsk1
574483engelskspråglige1
574419enheder1
574252finurligheder1
574368fjedlå2
574470fleirtallet5
574267forbundea2
574382fortran6
574286fortsadde1
574366fortsattdde2
574298fortsedda1
574422framdriftå1
574323føyelig3
574288føyeligt1
574311geolekt1
574486gutenbergs4
574270gutteklasse3
574492hanskas5
574432hobbyfag1
574416hovedfaget2
574423hovedfagethovudfaget1
574455hovedtittelen2
574446håndtera2
574472høgskoler14
574312ideolekt1
574313individualekt2
574264innbød5
574485innflydelsen1
574462innføringer2
574314innsettdd1
574255ittenavn4
574442ittetanke1
574251ittetid1
574338jærbumaal8
574303jærskprega1
574414kjennskab1
574265klogelig1
574373knode2
574296kofor26
574276kojak1
574317kossen27
574325kroppsspråg1
574428kunnskab4
574479kunnskaben1
574467kvalitetsnormering1
574245kvedneland1
574421kverdaganes1
574452lerare1
574280lerarens2
574275lerarne2
574247lere9
574464lererike1
574246lerte12
574491leseferdigheder1
574318lesepraksis1
574273ligna3
574411litteraturvidenskab3
574427litteraturvidenskabelige1
574334lokaldemokratisk12
574397lønnå7
574478maktesløst4
574243maktå24
574484markedsøkonomiske2
574402maskinelle38
574394maskinspråg1
574396maskinspråget2
574278mccloud6
574450meiningsløs1
574249mestra3
574457målrørslåa1
574454målsedding2
574329nasjonalspråg2
574415norskakademisk1
574429norskakademiske1
574360norsksprågets1
574291norskundervisningå1
574425nyerverva14
574357nynorskfaget10
574460nynorskmennesket1
574305nynorsktimane1
574358nynorskundervisningå1
574293någenlunde1
574398oljearbeidere17
574399oljebrønn10
574374oljefirma2
574417oljeindustriens152
574405oljå2
574345onneavurderte1
574340oppmengt1
574335opptadd2
574316oppøvde4
574355ordbogholderi1
574269ordduell2
574377plommå1
574347pludringå1
574391programmeringspråg1
574380programmeringsspråg1
574404programmeringssprågå1
574306påtadde1
574482påvirkningå1
574289redskab4
574403resultatorienterte8
574337ryfylkemaal2
574353ryfylkemål1
574350samenhenger1
574434samfunnskunnskab1
574443sedda7
574477seddes1
574362sentralpolitiske2
574376siddiser1
574309sidemålsundervisningå3
574395sifrå1
574237skjeveland4
574290skoleelevers6
574407skriftproduserande1
574493skriftspråg1
574424skriftspråget3
574406skriftspråglige1
574400skriftsprågå2
574356skrivemåde1
574487skrivemål1
574300skriveregler2
574268skrøtte1
574248sommermåneder1
574242språg26
574481språgarbeid1
574413språgbeherskelse1
574315språgbrug5
574410språgbrugen2
574476språgets1
574440språggenre1
574327språggrep1
574456språgkamp1
574474språgknokler1
574430språgkompetanse2
574439språgkompetansen1
574426språgkunnskaber1
574365språgleg1
574349språglegen1
574369språglig2
574352språglige1
574263språgmakt2
574348språgnivå1
574480språgpionerer1
574295språgreglane1
574463språgsinn1
574344språgudviklingå1
574386språgå1
574385sql1
574310stavangerdialekten10
574336stavangermaale4
574367stavangermålet2
574320stavekontrollen6
574261stedbunden1
574256stedsnavn8
574363synliggjør11
574389særtrekkå1
574332talemålets1
574331talespråg2
574324talespråget5
574444talesprågets2
574346talespågets1
574488tamnorsk1
574465teknologibaserte8
574319tekstbehandleren1
574372tepassa3
574322tepasse2
574330tepasses1
574447tidspresserande1
574339tildanska2
574292tilegna10
574262tilhørighed1
574471tilsatt46
574257tolerente1
574364tvangsaspektet1
574266tåbeligheder1
574412udfordringer1
574473udføre11
574297udgangspunktet3
574321udgaven1
574375udgjorde1
574475udgjør10
574409udviklingå1
574453ufokusert8
574431undervisningskompetanse5
574361undervisningå1
574420unnselige1
574418uøvekommelige1
574449vidergåande1
574489villnorsk1
574333åben5
574359øga1
574392øveseddas1
574272øvetaget1
574304øvevant1